Ochrona środowiska Ochrona środowiska

PIIT: MRiF rozporządzenie ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w see

Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych...

PIIT: Uwagi w konsultacjach proj. rozp. ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w see

Izba złożyła do Ministerstwa Rozwoju Uwagi w konsultacjach proj. rozporz. ws zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i...

PIIT: MŚ - proj. rozp. ws wzoru wniosku o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzajacego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela

W ramach konsultacji środowiskowych Izba otrzymała do zoaponiowania projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego...

PIIT: Stanowisko Izb Gospodarczych: PIIT i KIGEiT do konsultacji projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska ws. formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i wykreślenia z rejestru

W dniu 31 sierpnia 2015 r. zostało złożone Stanowisko Izb Gospodarczych: PIIT i KIGEiT do konsultacji Ministra Środowiska do projektu rozporządzenia ws. formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i...

PIIT Komitety: MŚ - proj. rozp. ws. wzorów formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i o wykreśleniu z rejestru

Izba otrzymała w ramach konsultacji z Ministerstwa Środowiska projekt rozporządzenia ws. wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru ...

PIIT Komitety: MG rozpoczęło konsultacje Projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

DO CZŁONKÓW KOMITETU KOŚ i Energia   Szanowni Państwo,   w imieniu P. Mękarskiego i M. Manieckiego – Przewodniczących Komitetu KOŚ i Energia informuję, że Ministerstwo Gospodarki...

PIIT: Stanowisko do proj. rozp. ws wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

Izba przekazała Stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru.

PIIT: Stanowisko do projektu ustawy o ZSEE (druk 3244)

Izba przekazała do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Sejmu RP Stanowisko PIIT do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk 3244).

Stanowisko PIIT ws. projektu ustawy "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" - druk nr 3244

PIIT przekazała swoje stanowisko do Sejmu RP do projektu ustawy "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" z 12 marca 2015 roku oznaczonego drukiem nr 3244.

PIIT Komitety: New RoHS - dyrektywa PE 2011/65/UE ws ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Informujemy, że Öko-Institut e.V. rozesłał do konsultacji MG wnioski o zwolnienie ze stosowania ograniczeń, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dn. 8 czerwca...