Internet Internet

PIIT: Stanowisko do projektu wytycznych BEREC ws rozp. ustanawiającego środki dostępu do otwartego Internetu

W związku z prowadzonymi konsultacjami projektu wytycznych BEREC w sprawie rozporządzenia dotyczącego Otwartego Internetu, PIIT przedstawiła swoje stanowisko: W ocenie PIIT, wytyczne BEREC...

PIIT: Uwagi do komunikatu KE-Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy

W ramach ogłoszonych konsultacji Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do komunikatu KE Uwagi dot. Platform internetowych i jednolitego rynek cyfrowego. Szanse i wyzwania dla Europy.

PIIT: Stanowisko do rozporządzenia ws zapewnienia ponadgranicznego przenoszenia usług dostępu do treści online na rynku wewnętrznym

W odpowiedzi na pismo MKiDN z dnia 23 grudnia 2015 r. poniżej PIIT przedstawia uwagi do Rozporządzenia KE (COM (2015) 627), które ma na celu umożliwienie obywatelom UE transgranicznego dsotępu do...

PIIT: Konsultacje KE ws zapotrzebowania na szybki Internet dobrej jakości po 2020 roku

Zgodnie z ogłoszonymi konsultacjami Komisji Europejskiej, PIIT przekazała Ankietę dot. zapotrzebowania na szybki Internet dobrej jakości po 2020 r.  (w załączniku PDF). Przypominamy, że w...

PIIT: Odpowiedzi PIIT na Ankietę ws dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dot. kształtu krajowego systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

PIIT przekazała do Ministerstwo Cyfryzacji swoje odpowiedzi na Ankietę dotyczącą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu...

PIIT INFO: List Prezesa PKN - Uruchomienie platformy internetowej WIEDZA

Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl - jedyna w kraju jednostka uprawniona do zatwierdzania Polskich Norm oraz wdrażania Norm Europejskich do katalogu Polskich Norm - uruchomił platformę...

PIIT: Odpowiedź MAC ws barier infrastruktury sieci komórkowych na obszarze Krakowa w kontekście ŚDM 2016

Do PIIT wpłynęła odpowiedź z MAC (w załączeniu) na pismo ws. berier związanych z zapewnieniem dodatkowej infrastruktury sieci komórkowych na potrzeby łączności i usług szerokopasmowego dostępu do...

PIIT: MAC-Konsultacje ws JRC - otoczenie regulacyjne platform internetowych, problematyka nielegalnych treści w Internecie

Szanowni Państwo , W imieniu T. Wierzbowskiej – Wiceprezes PIIT informujemy, że Komisja Europejska, realizując inicjatywy zapowiedziane w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego , prowadzi...

MAC-Konsultacje Komisji Europejskiej - Internet po 2020 roku

MAC informuje, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne aby ocenić zapotrzebowanie na szybki internet dobrej jakości po 2020 r. Ich wynik umożliwi opracowanie polityki publicznej dla...

PIIT: Stanowisko ws. proj. decyzji Prezesa UKE wyrażającej zgodę na bezpłatny Internet w Kobyłce

Izba przekazała stanowisko do UKE ogłoszonych konsultacji decyzji Prezesa UKE wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Kobyłka, ...