Inne Regulacje Inne Regulacje

PIIT: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W dniu 5 kwietnia 2017 roku do Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Izba złożyła Uwagi PIIT w konsultacjach dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

W dniu 24 marca 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko do projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

Stanowisko ws przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 (wersja uzupełniona)

Izba przekazała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji swoje Stanowisko w konsultacjach w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017 – 2022, z prośbą o uwzględnienie w...

PIIT: Uwagi w konsultacjach publicznych do projektów ustaw wchodzących w skład pakietu "Konstytucja Biznesu"

Izba przekazała do Ministerstwa Rozwoju w konsultacjach publicznych Uwagi do projektów ustaw wchodzących w skład pakietu „Konstytucja Biznesu”.

PIIT: Poparcie dla Stanowiska BusinessEurope ws Digital Trade

W dniu 20 lutego 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Rozwoju, PIIT przekazała poparcie do Stanowiska Organizacji BusinessEurope dotyczące Digital Trade, z prośbą o uwzględnienie w trakcie...

PIIT: Uwagi w konsultacjach pakietu dokumentów Konstytucji Biznesu

Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji, 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań...

PIIT: Stanowisko do projektu założeń ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej

W dniu 31 stycznia 2017 roku do Ministerstwa Cyfryzacji PIIT złożyła Stanowisko do projektu założeń do ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.

PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia MS ws trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym...

PIIT przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia ws trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i...

PIIT: Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Konsultacje MRPiPS-nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. oraz innych...

PIIT: Opinia do projektu Uchwały RM ws. Strategii Cybezpieczeństwa RP na lata 2016-2020

W dniu 11 października 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Opinię do projektu Uchwały RM ws. Strategii Cybezpieczeństwa RP ma lata 2016-2020.