Informacje gospodarcze Informacje gospodarcze

MG-Konsultacje w sprawie promocji polskiej branży ICT/IT

Szanowni Państwo,   Z Ministerstwa Gospodarki dostaliśmy taki list wraz z załącznikiem, z prośbą o jego zaopiniowanie:  „Ministerstwo Gospodarki prowadzi...

Raport DIGITAL PLANET z WITSA

PIIT otrzymał z WITSA nowy Raport DIGITAL PLANET 2010, który prezentuje dane dotyczące rynków teleinformatycznych na całym Świecie. Pozytywnym elementem tej edycji jest zmiana podziału...

Prace MG nad likwidacją barier administracyjnych i prawnych przy podejmowaniu działalności gospodarczej

Aktualnie przeprowadzane są analizy dotyczące obowiązków przedkładania przez przediębiorców różnych zaświadczeń, takich jak: o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej czy...

Strategia rozwoju SI w Polsce na lata 2007-2013

Izba otrzymała z MSWiA projekt strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013.

MSWiA - formularz WSIS stocktaking

MSWiA przekazuje kwestionariusz skierowany do rządów oraz wszystkich interesariuszy, dotyczący informacji na temat realizowanych przez nich projektów w dziedzinie społeczeństwa...

Najważniejsze projekty IT 2007- 2013

Rada Ministrów przyjęła Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 roku.

Polityka 500: Firmy z Izby

W "pięćsetce Polityki" [nr 16/2006] podano największe polskie firmy, pośród których odnajdujemy firmy teleinformatyczne, będące Członkami Izby.

GUS - program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

PIIT przekazuje projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, z prośbą o ewentualne uwagi.

MG o obrocie o znaczeniu strategicznym

Ministerstwo Gospodarki wyjaśnia zasady stosowania przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla...

Zmiany w Podstawowych Klasyfikacjach Gospodarczych

Informacja na temat prac nad przygotowaniem nowych klasyfikacji oraz regulacji Unii Europejskiej wprowadzających od 2007 r. zmiany w podstawowych klasyfikacjach gospodarczych.