Gospodarka elektroniczna Gospodarka elektroniczna

PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia ws wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

W dniu 18 kwietnia 2017 roku o Ministerstwa Cyfryzacji, Izba przekazała Uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych...

PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia MS ws trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym...

PIIT przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia ws trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i...

PIIT: Uwagi do koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

W dniu 28 października 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Uwagi PIIT do koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

PIIT: Relacja z Webinarium eIDAS_PL z dnia 6 października 2016 r.

W dniu 7 października weszła w życie ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która dostosowuje polskie przepisy do obowiązującego od 1 lipca rozporządzenia eIDAS.

PIIT: Opinia ws projektów dot. platformy ePUAP

Izba przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji swoją Opinię PIIT w sprawie projektów rozporządzeń dotyczących:   •             Projektu...

PIIT: Uwagi do projektów rozporządzeń dot. ePUAP i profilu zaufanego

W dniu 16 czerwca 2016 roku, Izba złożyła Uwagi do projektów rozporządzeń Ministerstwa Cyfryzacji dot. ePUAP i profilu zaufanego.

PIIT: MR zaprasza do uzupełniania katalogu barier w prowadzeniu biznesu elektronicznego - Od papierowej do cyfrowej Polski

W ramach prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju działań deregulacyjnych oraz w nawiązaniu do programu Paperless/Cashless Poland - Od papierowej do cyfrowej Polski – w imieniu W. Iszkowskiego –...

PIIT: Uwagi do projektu ustawy o Usługach Zaufania, Identyfikacji Elektronicznej

Do Ministerstwa Rozwoju, PIIT złożyła Uwagi do projektu ustawy o Usługach Zaufania, Identyfikacji Elektronicznej.

PIIT: Stanowisko ws postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i utrzymanie systemu EPWD

PIIT przekazała do Przewodniczącej Komisji Przetargowej w Departamencie Zamówień Publicznych ZUS swoje Stanowisko PIIT ws postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego symbolem nr...

PIIT: Zapraszamy do udziału w Webinariach Forum eIDAS_PL

PIIT wraz z partnerami oraz przedstawicielami administracji publicznej uruchomiła platformę komunikacji eIDAS_PL udostępniającą wiedzę oraz umożliwiającą wymanię poglądów, propozycji i doświadczeń z...