Cyfryzacja Cyfryzacja

PIIT: Wystąpienie do MC ws swobodnego przepływu danych (free Flow of data)

W świetle ostatnich wypowiedzi niektórych europejskich rządów, które chcą ograniczyć swobodę przepływu danych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], w imieniu polskiego sektora...

PIIT: Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych"

W dniu 5 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi do dokumentu "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych".

PIIT: Uwagi do Dokumentu MC- Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych

W dniu 3 listopada 2016 r. do Ministerstwa Cyfryzacji, Izba złożyła Uwagi PIIT do Dokumentu Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych.

PIIT: Opinia do projektu rozporządzenia MC ws krajowej infrastruktury zaufania

Izba przekazała swoją Opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie krajowej infrastruktury zaufania z dnia 12 września 2016 r., z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach...

PIIT: Uwagi do Komunikatu KE "Nowy europejski program na rzecz umiejętności" COM(2016)381

22 sierpnia 2016 r., Izba złożyła Uwagi do Komunikatu KE "„Nowy europejski program na rzecz umiejętności. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększenia szans na zatrudnienie i...

PIIT: Stanowisko do Komunikatu KE ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM)

Izba przekazała do MAiC Stanowisko PIIT dot. konsultacji Komunikatu Komisji Europejskiej ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM) w ramach prac nad projektem stanowiska Rządu.

PIIT: Uwagi do proj. rozp. MAC ws. udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC 2014-2020

Izba przekazała do MAiC Uwagi PIIT do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego...

PIIT: MAC- proj. rozp. ws udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach POPC

Izba otrzymała w ramach konsultacji z MAC projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora...

PIIT: Stanowisko ws zasad alokacji środków finansowych w ramach I osi POPC

Stanowisko ws zasad alokacji środków finansowych w ramach I osi POPC- zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Rada Ministrów przyjęła projekty krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym projekt POPC

8 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekty krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dokument zostanie następnie...