Bankowość i finanse Bankowość i finanse

PIIT: NBP-Konsultacja projektu nowego Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego oraz Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Informujemy, że pod koniec maja br. sfinalizowała swoje prace Grupa Robocza ds. Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, powołana w grudniu ubiegłego roku na X Plenarnym posiedzeniu Koalicji...

PIIT: KNF - odpowiedź na uwagi PIIT do projektu Rekomendacji D

Izba otrzymała z Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedź na uwagi PIIT do projektu Rekomendacji D.

PIIT: Uwagi do projektu "Rekomendacji D" Komisji Nadzoru Finansowego

PIIT z zadowoleniem przyjęła pomysł zmian w Rekomendacji D przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, uwzględniający powstanie nowego obszaru usług teleinformatycznych określanego jako ...

PIIT: MF-2PSD - konsultacje Dyrektywy - usługi płatnicze

W związku z trwającą dyskusją na forum UE w zakresie przeglądu dyrektywy 2007/64/WE i jej ewentualnej nowelizacji - Ministerstwo Finansów zwróciło się do PIIT z prośbą o odniesienie...

Konsultacje projektu Rekomendacji D - wydłużenie terminu do dnia 16.10.2012

Dzięki uprzejmości (i czujności) Pana Mecenasa Piotra Dynowskiego z kancelarii Bird&Bird, członka PIIT - otrzymaliśmy informację, która z pewnością okaże się ważna dla wszystkich...

PIIT: Opinia Izby po debacie MRR - ICT 5.07.2012

Izba przekazała do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Opinię PIIT do „Materiału problemowego do debaty eksperckiej na temat możliwości finansowania inwestycji w ramach celu tematycznego 2....

PIIT: KNF - list w sprawie usług o podwyższonej opłacie

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych implementującej Dyrektywę implementującą do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego...

Spotkanie: "Koalicja na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłatności"

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności funkcjonować będzie jako sui generis platforma współpracy banków, firm technologicznych z partnerami reprezentującymi...

Nadzór bankowy o outsourcingu

W miesięczniku Prawo bankowe (nr 2(90), luty 2005) opublikowano Pismo nr NB-BPN-I-022-70/04 z 21 grudnia 2004 roku w sprawie rekomendowanych kierunków interpretacyjnych przepisów ustawy...

Uchwała nr 12/2003 Rady PIIT w sprawie Art. 6b projektu Ustawy - Prawo Bankowe

...Usługodawcy trudno będzie zaakceptować odpowiedzialność za szkody wyrządzone klientom banku. Odpowiedzialność za szkody pośrednie, a o takich tu mówimy, jest wyłączana, ponieważ trudno jest...