Dokumenty Izby Dokumenty Izby

Wykaz PIIT

[28.08.2014]

Wykaz
Uwag, Opinii i Stanowisk PIIT w okresie od 1.01.2017 roku
(bieżące zestawienie prac Izby w zakresie konsultacji projektów aktów prawnych oraz opracowywanych stanowisk i opinii w najważniejszych regulacjach dla rynku teleinformatycznego) 

 

Zestawienie dostępne jest  w pliku:

  Wykaz Akty PIIT - 03.04.2017.pdf
 
Zestawienie za 2015 rok dostępne jest  w plikach:  
Wykaz Akty PIIT - 30.12.2016.pdf
 
Zestawienie za 2015 rok dostępne jest  w plikach:
Wykaz Akty PIIT 2015.pdf


Zestawienie za 2014 rok dostępne jest  w plikach:
Wykaz Akty PIIT- 30.12.2014.htm
Wykaz Akty PIIT- 30.12.2014.pdf

Zestawienie za 2013 rok dostępne jest  w plikach:
Wykaz Akty PIIT- 31.12.2013.htm
Wykaz Akty PIIT- 31.12.2013.pdf

Zestawienie za 2012 rok dostępne jest  w plikach:
Wykaz Akty PIIT- 31.12.2012.htm
Wykaz Akty PIIT- 31.12.2012.pdf

Zestawienie za 2011 rok dostępne jest  w plikach:
Wykaz Akty PIIT- 31.12.2011.htm
Wykaz Akty PIIT- 31.12.2011.pdf

Zestawienie za 2010 rok dostępne jest  w plikach:
Wykaz Akty PIIT- 22.12.2010.htm
Wykaz Akty PIIT- 22.12.2010.pdf

Zestawienie za 2009 rok dostępne jest  w pliku:
(Wykaz Akty PIIT- 30.12.2009.pdf)

Zestawienie za 2008 rok dostępne jest  w pliku:

(Wykaz Akty PIIT za 2008.pdf)

Zestawienie za 2007 rok dostępne jest  w pliku: 
(Wykaz Akty PIIT za 2007.pdf)


http://www.piit.org.pl/documents/10181/c1b810bb-e218-4602-b2e0-9f0f1973a518


Dokumenty Izby (tematycznie)

[15.10.2004]

Z pionowego menu po lewej stronie wybierz interesujący Cię zakres tematyczny. W poszczególnych podkategoriach znajdują się dokumenty Izby, takie jak Opinie, Stanowiska czy Uwagi, przyjęte przez poszczególne organy PIIT.

W imieniu Izby mogą być wydawane następujące oficjalne dokumenty:

  • Uchwała PIIT - dokument przegłosowany przez Radę Izby lub Walne Zgromadzenie.
  • Stanowisko PIIT - dokument zatwierdzony Uchwałą Zarządu lub Rady Izby,
  • Opinia PIIT - dokument  zaakceptowany przez Zarząd Izby,
  • Informacja PIIT - dokument  podpisany przez Prezesa lub dwóch Wiceprezesów Izby,
  • Ekspertyza PIIT - dokument opracowany na zlecenie i zatwierdzony przez Prezesa Izby, 
  • Raport PIIT - dokument przygotowany na zlecenie Izby,
  • Regulamin PIIT - dokument wewnętrzny Izby, zatwierdzony przez Organ Izby,


Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych - Izba (PIIT) "jest uprawniona do wrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych".

Dorobek PIIT jest znaczący. Na potrzeby firm wyjaśniliśmy i usprawniliśmy funkcjonowanie wielu ustaw i przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz procedur zamówień publicznych. W kręgach administracyjnych Izba zyskała opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach.

Prezentowane w tym dziale dokumenty stanwowią formę wyrażania takich opinii i ocen.