Wykaz

Uwag, Opinii i Stanowisk PIIT w okresie od 1.01.2014 roku

(bieżące zestawienie prac Izby w zakresie konsultacji projektów aktów prawnych oraz opracowywanych stanowisk i opinii w najważniejszych regulacjach dla rynku teleinformatycznego)

 

Nazwa/rodzaj

 

Tematyka

 

Adresat

 

Data złożenia odpowiedzi

 

Osoby odpow.
w PIIT

 

Plik do pobrania

Uwagi PIIT

do projektu Rozp. PE ws identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych eIDAS

B. Bieda - DGE MG

07.01.2014

W. Iszkowski, W. Paluszyński, M. Tabor

http://www.piit.org.pl/documents/10181/3261ad6f-6541-4d20-8fb8-fb74be2de801

 

Stanowisko PIIT

ws projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (podatek od kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej)

R. Trzaskowski - MAiC i J. Protas - Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

08.01.2014

W. Iszkowski, W. Paluszyński, W. Dziomdziora, KLIK, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/1ffacedd-89c3-474c-a2a8-06fcd6570b58

 

 

Stanowisko PIIT

ws. projektu rozp. MAiC dot: urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Art.144 ust. 3 PT)

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

10.01.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT (NASK, Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/0faac780-45d1-49fb-ac03-311d03d25ece

 

Stanowisko PIIT

ws konsultacji Decyzji Prezesa UKE dot: określenia  "Rynku 7"

M. Gaj - Prezes UKE

16.01.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT (NASK, Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/7cc3f136-f2dd-4429-a082-b5975e90c718

 

Stanowisko Organizacji PIIT&PIKE&KIGEiT

ws projektu nowelizacji ustawy o opłatach i podatkach lokalnych (podatek od kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej)

H. Majszczyk - Przewodnicząca Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego MAiC, Podsekretarz Stanu w MF

21.01.2014

W. Iszkowski, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/4aa91883-0865-4032-b82d-67e879f57b7b

 

Opinia PIIT

ws konsultacji społecznych dot: przyszłości europejskiego PA i PP

K. Kościński - Dyrektor DWIM MKiDN

27.01.2014

A. Frydrych, Zarząd i Rada PIIT, Eksperci PIIT, KOWI, KME, GROT (NASK, HP)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/5d770bcb-babe-477c-bb87-4977014c38ba

 

Uwagi PIIT

do projektu "Stanowiska Prezesa UKE ws szczegółowych metod przeprowadzania testu marży i zawężenia ceny (MS/PS)

M. Gaj - Prezes UKE

28.01.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/99d24433-c308-4cc5-8e69-967ded1400b5

 

 

Stanowisko Organizacji PIIT&PIKE&KIGEiT

ws dalszego poparcia dla projektu nowelizacji ustawy samorządowej (podatek od kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej)

R. Trzaskowski - MAiC

28.01.2014

W. Iszkowski

http://www.piit.org.pl/documents/10181/032b6417-db2f-4d1a-badb-73fb52252fad

 

Uwagi PIIT

do negocjacji umowy ws handlu i inwestycji UE-USA

B. Bieda - DGE MG

27.01.2014

W. Iszkowski, Zarząd, M. Tomaka-Członek Rady PIIT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/5b5ad58e-2502-4f6c-bda2-93331b9ede5b

 

Komentarz PIIT

do kwestionariusza MKiDN FPA dot. przepisów karnych

K. Kościński - Dyrektor DWIM MKiDN

31.01.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, T. Wierzbowska, FPA

http://www.piit.org.pl/documents/10181/82f30319-90fc-438f-8ea8-e15699c7cce6

 

Uwagi PIIT

do propozycji zmian w projekcie rozp. nt  Data Protection (propozycja Prezydencji Greckiej)

R. Dmowski - Podsekretarz Stanu w MAiC

29.01.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, GROT, KME (Grupa Onet, Google)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/94107970-69c7-4ba9-b83b-e88148c6219c

 

Komentarz PIIT

ws sposobu interpretacji zapisów ustawy o grach hazardowych (pozwolenia na organizowanie loterii promocyjnych)

J. Kapica - Podsekretarz Stanu w MF, Szef służby Celnej

31.01.2014

W. Iszkowski, W. Mackiewicz, KME

http://www.piit.org.pl/documents/10181/fea22a91-d080-470c-8df8-171f64bfbb64

 

Uwagi PIIT

do rozp. MAiC ws zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

03.02.2014

W. Iszkowski, W. Paluszyński, M. Jaworski, KLIK

http://www.piit.org.pl/documents/10181/9a6aa2ef-53eb-4dab-8955-bbf1ad133290

 

Stanowisko PIIT

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie krajobrazu (druk 1525 - przedstawiony przez Prezydenta RP)

M. Gaj - Prezes UKE

04.02.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/ba209689-fda3-4fd6-ab97-5c9d6deb7c75

 

 

Stanowisko PIIT

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie krajobrazu (druk 1525 - dominanta krajobrazowa)

M. Gaj - Prezes UKE

11.02.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/68218c98-1ba3-495a-a4a0-b657332f2909

http://www.piit.org.pl/documents/10181/581a3c87-f067-46d1-9779-f459cf033dc9

 

Stanowisko PIIT

ws projektu rozp. MAC ws wzorów formularzy służących do przekazywania danych dot: działalności telekomunikacyjnej (Art.. 7 ust. 3 PT)

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

13.02.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT (Orange, T-Mobile, Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/bc2710fc-4916-4be9-b808-2f2129be3b17

 

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o prawach konsumenta (druk 2076)

T. Aziewicz - Przewodniczący Podkomisji Nadzw. Komisji Gospodarki

18.02.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/4ab8b55a-d399-4878-b742-f0adc0c0dd29

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/7c81b738-e7f3-403c-ad73-4847b2b13e41

 

Komentarz PIIT

ws bezpłatnych usług WiFi od JST (przestrzeganie zgodności parametrów)

M. Gaj - Prezes UKE

19.02.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, M. Brzoza, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/6e4171d0-6bec-4046-8145-0427e4f2bc5f

http://www.piit.org.pl/documents/10181/b69908b9-2e50-4eaf-9f94-4573c3a74d7f

http://www.piit.org.pl/documents/10181/7f1a7ea5-bc25-422f-bcfe-b14c2c09acb3

http://www.piit.org.pl/documents/10181/43a60b4b-731a-491f-9bda-111b12d0c4b1

http://www.piit.org.pl/documents/10181/f3a1ccff-37b8-4b73-91ae-e6511abdf26e

 

Opinia PIIT

ws reformy przepisów o ochronie znaków towarowych

O. Trzaskalska-Stroińska - V-Dyrektor Dep. Innowacji i Przemysłu MG

19.02.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, T. Wierzbowska, KME (Google, Allegro, Traple)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/3efa6df6-126a-495e-b94c-7ef4d6400335

 

Komentarz PIIT

Przykład wdrażania przekształconej Dyrektywy o ZSEE (Holania) - Informacja z DE

J. Ostapiuk - Podaekretarz Stanu w MŚ, dw: M. Szymborska - Dyrektor DGO MŚ

21.02.2014

W. Iszkowski, M. Bąkowski, P. Mękarski, KOŚ

http://www.piit.org.pl/documents/10181/f738ed55-9b57-4427-af51-687770d770a8

 http://www.piit.org.pl/documents/10181/b0662f34-38b1-46d7-a6f8-f669a4f14f40

 

 

Stanowisko PIIT

w zakresie wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do świadczenia USO w oparciu o opublikowany Raport Prezesa UKE

M. Gaj - Prezes UKE

27.02.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/e444672c-5db0-4ab3-91df-906c846f19cd

 

Komentarz PIIT

ws wątpliwości dot: projektu ustawy o prawach konsumenta (druk sejmowy 2076)

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w  MAiC

28.02.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałka, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/538a5291-632a-48b1-a0f9-c94fa6c9e303

 

Komentarz PIIT

Dokument "Single IMSI Interface No 7 (PL)" - regulacje usług roamingu międzynarodowego

M. Gaj - Prezes UKE

06.03.2014

W. Iszkowski , M.Śmiałek, GROT (Zespół Roamingu)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/295e162b-dcb0-419d-b2b6-bcd60b4899ab

 

Stanowisko PIIT

w sprawie "Konsultacji Społecznych dot: reformy europejskiego prawa autorskiego"

DigitalEurope, Komisja Europejska (konsultacje)

07.03.2014

A. Frydrych, KME

http://www.piit.org.pl/documents/10181/b7c12cac-e064-4d01-b1df-be9ca1278702

 

Uwagi Firmy Członka PIIT

nt. Komunikatu KE ws zarządzania Internetem

E. Kędzierski - Radca Ministra AiC

07.03.2014

A. Frydrych, KME, KOWI

http://www.piit.org.pl/documents/10181/f52264ef-62c3-4a08-9073-93a32914668e

 

Opinia Firmy-Członka PIIT

w przedmiocie wybranych kwestii dotyczących "Polityki konkurencji na lata 2014-2018" oraz "Polityki konsumenckiej na lata 2014-2018"

M. Krasnodębska-Tomkiel Prezes UOKiK

10.03.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, Członkowie PIIT, Komitety PIIT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/52f0f463-bd2e-424a-81c7-91817201bf58

 

Opinia PIIT

dot. niekorzystnych - restrykcyjnych zasad rozliczeń projektów realizowanych w ramach Programu 8.4 przez władzę wdrażającą (zalecenia MAC)

R. Trzaskowski - Minister AiC

10.03.2014

W. Iszkowski, wniosek firmy-członka PIIT - Telemedian

http://www.piit.org.pl/documents/10181/eea0e3e9-05e3-49f3-9d57-3aab190615e1

 

Stanowisko PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt z dnia 15.01.2014)

J. Cichoń - Sekretarz Stanu w MF

18.03.2014

W. Iszkowski, W. Paluszyński, KLIK (Tik-Soft, CP, Ticons, Microsoft)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/a0797ed8-1205-4936-bfe3-322622d2f95f

 

Stanowisko PIIT

ws nowelizacji ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

O. Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, J. Zaleski - Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody MŚ dw: J. Cichocki - Szef Kancelarii PRM

24.03.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/4d00bf35-dd7f-481d-bd65-21aadd6dc943

 

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/fe7107d8-8548-4114-bab6-3d483eb66b18

 

Stanowisko PIIT

do konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie zmiany decyzji odnośnie tzw. rynku 3-6/13

M. Gaj - Prezes UKE

01.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/28dc2ac9-42c1-4dbc-8cdb-280934028a88

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/460177f6-d5fd-424e-a77e-5d0537639574

 

Uwagi PIIT

do poselskiego projektu nowelizacji ustawy PZP

A. Szejnfeld - Przewodniczący Podkomisji Nadzw. do rozpatrzenia projektów ustawy PZP

02.04.2014

W. Iszkowski, M. Rogalski (KZSP)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/276aa964-f4d4-42ec-9834-7e6c2b138b38

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAC ws warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

03.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/27989f54-533a-4282-a22a-fc7e5f6fd5f5

 

Opinia PIIT

ws zakwalifikowania SMS jako trwałego nośnika

M. Gaj - Prezes UKE

04.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (zespół SMS)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/c2d4efa7-ce97-4093-a778-648f4c7824f0

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/26384dbc-19e6-481c-ab61-373bafa579afhttp://www.piit.org.pl/documents/10181/7bc4ce1e-7ab8-48dd-afa1-94d70095e5c2

 

Stanowisko PIIT

dot: reformy unijnego systemu prawa znaków towarowych

A. Adamczak - Prezes UP RP

07.04.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, Google

http://www.piit.org.pl/documents/10181/5433b541-c1f0-468c-be9e-9ecf8a527a9d

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAiC ws przetargu, aukcji i konkursu na rezerwację częstotliwości (Art.120 PT)

M. Młochowska - Podsekretarz Stanu w MAiC

07.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (Orange, P4, Polkomtel, Mobyland, T-Mobile)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/a3a930a4-3e56-4456-82c9-4f1a158f2f95

 

Stanowisko PIIT

ws obniżenia maksymalnej wysokości wpisu od skargi na postanowienie KIO

A. Szejnfeld - Przewodniczący Podkomisji Nadzw. do rozpatrzenia projektów ustawy PZP dw: I. Jakubowska - p.o. Prezesa UZP

08.04.2014

W. Iszkowski, M. Rogalski (KZSP)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/92fc9f8c-7346-49ed-8755-d67d046d76a0

 

Opinia PIIT

ws opracowania modelu współpracy dla SMS alarmowych

R.Trzaskowski - MAiC dw: T. Karamon - Dyrektor Dep. Techniki UKE

08.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (zespół SMS)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/d75b3071-e250-4852-882a-ca2b427b52a5

 

Opinia PIIT

do projektu rozp. ws zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

B. Zdrojewski - MKiDN

11.04.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, KME, KOWI, Zarząd (Samsung, HP)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/0248a45a-7415-4966-83da-637543bfd48b

 

Opinia PIIT

do "Programu na rzecz ochrony praw autorskich i pp 2014-2016"

K. Guzowski - Sekretarz Zespołu ds. PNPAPP, DWIM MKiDN

14.04.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, KME, KOWI, GROT (Redefine, Mobyland)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/e2b7f8e3-78a1-42f2-8c1d-b96dbb107fcb

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/e078bef2-516b-44f4-82aa-0b82d826cb5d

 

Stanowisko PIIT & KIGEiT & PIKE

do rozporządzenia PE ws jednolitego rynku cyfrowego COM(2013)627 - nautralność sieci i usług "connected continent"

R. Trzaskowski - MAiC

15.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT, PIKE, KIGEiT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/4f8efebd-3145-4242-81ae-051a6fed72bf

http://www.piit.org.pl/documents/10181/9947c806-f9f3-4808-95ca-257e68cb2c40

 

Komentarz PIIT

ws podsumowania prac PIIT & UKE w zakresie regulacji roamingowych - dokumentacja dla interfejsu do zarządzania polską subskrypcją abonencką tzw. interfejs nr 7

T. Karamon - Dyrektor Dep. techniki i T. Bator - Dep. ART. UKE

17.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (zespół roamingu)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/27fcb502-c96a-43f6-abb2-895881dea0a2

 

Opinia PIIT

ws poparcia dla projektu ustawy o prawach konsumenta (druk sejmowy 2076)

Poseł W. Jasiński - Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP

23.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, GROT (zespół konsumenci)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/c86c0966-3ee4-4de5-af03-c2d20d79db78

 

Stanowisko PIIT

w odniesieniu do przygotowanej w UOKiK informacji zawierającej opis wariantów impementacji art.. 5 Dyrektywy ADR

J. Król - Wiceprezes UOKiK

24.04.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, A. Frydrych, T. Wierzbowska, KME, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/4a8497bf-ae3e-4943-8716-ebb9fd4a97b4

 

Uwagi i Komentarze PIIT (wersja robocza)

ws zmian w zapisach projektu rewizji Dyrektywy o usługach płatniczych (art.. 3 - PSD2)

M. Masłowski - Dep. Rozwoju Rynku Finansowego MF

19.05.2014

W. Iszkowski, GROT (zespół usług płatniczych), KUD (Wydawnictwo Bauer, T-Mobile, Orange, Bird & Bird)

 

 

------

Komentarz PIIT i ZPTC Lewiatan

na pytania MAiC ws projekty Dyrektywy o zapewnieniu wspólnego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji (Dyrektywa NIS)

J. Łuba - Radca MAiC

23.05.2014

W. Iszkowski, Zarząd PIIT, Członkowie PIIT (IBM, NASK, T-Mobile)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/5f6325d9-ace6-4cfa-94bf-d68dfce3102a

 

Propozycja PIIT

w sprawie zapisów do Białej Księgi zamówień publicznych

M. Haładyj - Podsekretarz Stanu w MG

03.06.2014

W. Iszkowski, Zarząd PIIT, M. Rogalski, Komitety KZSP, GROT, KLIK (ATM)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/d457acb7-4aae-479e-9677-ca794c35a7fe

 

Komentarz PIIT

w sprawie przyczyn braku aktywności w przeprowadzeniu konkursu na rozdysponowanie częstotliwości z zakresu 174-230 MHz (mux8)

M. Gaj - Prezes UKE

09.06.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (EmiTel)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/08571600-3480-4b2a-bd45-31158fbe84bb

 

Stanowisko PIIT

ws projektu Decyzji Prezesa UKE na świadczenie przez Gminę Różan usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

16.06.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/4a4310e8-1116-4bb0-85d3-e8131385f97d

 

Stanowisko PIIT

do projektu ustawy o ZSEE (wersja z maja 2014)

J. Ostapiuk - Podaekretarz Stanu w MŚ

16.06.2014

W. Iszkowski, M. Bąkowski, P. Mękarski, KOŚ

http://www.piit.org.pl/documents/10181/06540c00-e707-4394-9cff-6db3a6bb214b

 

Stanowisko PIIT

w sprawie postępowań konsultacyjnych Prezesa UKE dot: Postanowienia oraz Decyzji SMP dla rynku 5

M. Gaj - Prezes UKE

17.06.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/19a3af81-4602-4af1-8be4-28788c6916c9

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych (projekt z dnia 29.05.2014)

J. Kapica - Podsekretarz Stanu w MF, Szef służby Celnej

24.06.2014

W. Iszkowski, W. Mackiewicz, Komitet KUD

http://www.piit.org.pl/documents/10181/5d5fd6ab-157a-4935-9cbb-802e055bf5c5

 

Stanowisko PIIT

dot: konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gmin Zakrzówek i Ożarowice - usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

30.06.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza,  GROT (Orange, Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/804718aa-9646-4588-a023-cde09e991a22

http://www.piit.org.pl/documents/10181/c5526d1b-87b9-42a0-83e3-e8c48cede64b

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń  projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

J. Cichoń - Sekretarz Stanu w MF

04.07.2014

A. Frydrych, Członkowie PIIT (Polkomtel, T-Mobile, HP, P4, Tik-Soft)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/1bd8bd18-9516-451a-a130-6304cbd2b61b

 

Uwagi PIIT

ws uzupełnienia rekomendacji wydanej przez UZP dot: formułowania warunków wydajności zamawianych zestawów komputerowych

I. Jakubowska - p.o. Prezesa UZP

07.07.2014

W. Iszkowski, M. Rogalski - Ekspert PIIT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/0dbb22a8-368d-4b2a-9e9b-f61d5636a7fe

 

Opinia PIIT

do informacji o organizacji dialogu technicznego GDDKiA

E. Tomala-Borucka - po. Generalny Dyrektor DKiA

07.07.2014

W. Iszkowski, M. Rogalski - Ekspert PIIT, Zarząd, Komitet KZSP (COZP, IBM)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/cf033d81-8543-468d-9083-1816c557a3f6

 

Stanowisko PIIT

dot: konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gminy miasta Kobyłka - usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

09.07.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza,  GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/08f4d4c9-3518-4e9b-a1a7-a3b8ed6d5fca

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o ZSEE

J. Ostapiuk - Podsekretarz Stanu w MŚ

09.07.2014

W. Iszkowski, M. Bąkowski, P. Mękarski, KOŚ

http://www.piit.org.pl/documents/10181/7d981cfe-0937-4d92-8d28-5b04e2e627d4

 

Stanowisko PIIT

dot: konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gmin Sokółka i Drezdenko - usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

15.07.2014

W. Iszkowski, M. Brzoza,  GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/830d5fa4-9ef0-4694-b895-535664f4b398

http://www.piit.org.pl/documents/10181/65a63a89-a573-4768-9ce0-2e1b56f3bd5f

 

Opinia PIIT

dot: zmiany brzmienia poprawki w art.. 1 pkt.7 lit.b projektu nowelizacji ustawy PZP - udostępnianie zasobów

M. Janyska - Przewodnicząca Podkomisji Nadzw. do rozp. projektów ustaw PZP, KG, Sejm RP

17.07.2014

W. Iszkowski, M. Rogalski - Ekspert PIIT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/9ec7b41f-6f7d-4279-a9b8-0ea838fbdc07

 

Stanowisko PIIIT & ZIPSEE

ws propozycji zmian opłaty reprograficznej

M. Omilanowska - MKiDN

25.07.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, T. Wierzbowska, J. Lewandowski, KME (CP, Samsung)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/31f6b3b5-f553-4fa5-bf38-04fa3daf51d2

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń ustawy o monitoringu wizyjnym

G. Karpiński - Podsekretarz Stanu w MSW

01.08.2014

W. Iszkowski, KLIK, KOWI, KME, ITS (Kapsch), Zarząd PIIT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/4ea538d8-4b6a-4ed6-9548-264ddd63faf3

 

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Pułtusk usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

01.08.2014

W. Iszkowski, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/57f161c1-be64-4a29-8672-980496b229bd

 

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Powiat Bialski usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

01.08.2014

W. Iszkowski, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/8379ca53-4bb8-40f6-97a2-fd2ea26cac97

 

Uwagi PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty

J. Kluzik-Rostkowska - MEN

05.08.2014

W. Iszkowski, O. Buchocki - Ekspert PIIT, J. Kowalski, KCE

http://www.piit.org.pl/documents/10181/5e96adc0-3c09-4f52-aab7-279c152efd0f

 

Opinia PIIT

do informacji o organizacji dialogu technicznego GDDKiA (odpowiedź na list z dnia 4.08.2014)

E. Tomala-Borucka - po. Generalny Dyrektor DKiA, A. Maciejewski - Z-ca Dyrektora GDDKiA dw: E. Bieńkowska - MIR, J. Piechociński - MG, I. Jakubowska - p.o. UZP

08.08.2014

W. Iszkowski, M. Rogalski - Ekspert PIIT, Zarząd PIIT, KZSP

http://www.piit.org.pl/documents/10181/143286c4-9f35-477b-9614-e70e6811c13d

 

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Powiat Radzyński usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

18.08.2014

W. Iszkowski, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/0ca79ffd-3f66-49f6-8e31-2fab218fd0ca

 

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Powiat Lubartowski usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

18.08.2014

W. Iszkowski, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/92e93f17-abff-48e1-9986-72266532836c

 

Stanowisko PIIT

do postępowania UKE DHRT-WORK-6082-8/13 (Oferta Ramowa RLLO)

M. Gaj - Prezes UKE

18.08.2014

W. Iszkowski, GROT (Orange), NASK

http://www.piit.org.pl/documents/10181/d53f5158-6bb8-4f7b-bc20-05c3c9d27dd1

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. RM ws Krajowych Ram Interoperacyjności

S. Huskowski - Sekretarz Stanu w MAC

18.08.2014

W. Iszkowski, W. Paluszyński, M. Jaworski, KLIK, GROT, KZSP, ITS (TICONS, Orange, Microsoft)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/e31523fe-48f0-4f5c-892c-311beb5c727a

 

Stanowisko PIIT

do projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (zapis art..44)

T.Tomczykiewicz - Sekretarz Stanu w MG

26.08.2014

A. Frydrych, M. Maniecki, Komitet Energia (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/659071/Stanowisko_PIIT_PEnergetyczne_20140826.pdf

 

Uwagi PIIT

do projektu założeń nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

T.Tomczykiewicz - Sekretarz Stanu w MG

12.09.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, M. Maniecki, Komitet Energia (Orange)

 

-----------------

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Miasto Wrocław usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

15.09.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656054/Stanowisko_Dost%C4%99p_Internet_Wroc%C5%82aw?version=1.0&t=1412069875000

 

Stanowisko PIIT

ws przepisu art.. 38 ustawy o wykonaywaniu dg w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

S. Rakoczy - Podsekretarz Stanu w MSW

17.09.2014

W. Iszkowski, Zarząd PIIT, J. Mojsiejuk (CP)

 

 

--------------------

Stanowisko PIIT

do projektu rozp. MAC ws wzorów formularzy służących do przekazywania danych dot: dzisłalności telekomunikacyjnej

S. Huskowski - Sekretarz Stanu w MAC

17.09.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange, Polkomtel)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656042/Stanowisko_PIIT_wzore_formularzy_telek_2014.09.17.pdf?version=1.0&t=1419967077000

 

Stanowisko PIIT

do projektu nowelizacji ustawy o podatku VAT

J. Cichoń - Sekretarz Stanu w MF

19.09.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, Komitety PIIT (Orange, HP, P4)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/931231/Stanowisko_nowela_ustawy%20o%20VAT_2014.09.19..pdf?version=1.0&t=1419881564522

 

Opinia PIIT

ws rozbieżności interpretacyjnych w zakresie obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych do ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego SMS Alarmowy

R.Trzaskowski - Minister AC

16.09.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT - Zespół SMS Alarmowy

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656042/PIIT_MAC_SMS%20Alarmowy_2014%2009%2016.pdf?version=1.0&t=1419200705127

 

Stanowisko PIIT

do projektu rozp. MAC ws wzorów formularzy służących do przekazywania danych dot. działalności telekomunikacyjnej

D. Dąbek - Z-ca Dyrektora Dep. Telekomunikacji MAC

03.10.2014

A. Frydrych, M. Śmiałek, GROT (Polkomtel, Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656042/Stanowisko_PIIT_%20wzorce_formularzy_2014.10.03x.pdf?version=1.0&t=1412922555976

 

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Stary Brus usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

08.10.2014

A. Frydrych, M. Śmiałek, GROT - Orange

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656054/Stanowisko_PIIT_Gmina_Stary%20Brus%2002.10.2014.pdf?version=1.0&t=1412837053283

 

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Czerwieńsk usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

09.10.2014

A. Frydrych, M. Śmiałek, GROT - Orange

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656054/Stanowisko_PIIT_Gmina_%20Czerwie%C5%84sk%2003.10.2014.pdf?version=1.0&t=1412836916592

Uwagi PIIT

do 3 projektów rozporządzeń Rady Ministrów do nowelizacji ustawy UOKiK (RD 347, 348, 349)

A. Jasser - Prezes UOKiK

16.10.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, Członkowie PIIT, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656050/Uwagi_rozp_UOKIK_nowela_16%2010%202014_OK_x.pdf?version=1.0&t=1413461484360

 

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Miasto Siedlce usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

23.10.2014

W. iszkowski, M. Śmiałek, GROT - Orange

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656054/Stanowisko_PIIT_Gmina_%20Siedlce%2021.10.2014.pdf?version=1.0&t=1414128759934

 

Stanowisko PIIT

ws nowelizacji projektu rozp. MAC dot: wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Art.. 183 ust. 7 PT)

R. Dmowski - Podsekretarz Stanu w MAiC

24.10.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656042/Stanowisko_rozp.op%C5%82ata_telekom_24.10.2014.pdf?version=1.0&t=1414140881982

 

Opinia PIIT wraz z materiałami problemowymi

w sprawie ujednolicenia z europejskimi normami, krajowych norm dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w telefonii mobilnej.

A. Halicki - MAC dw: M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w MAC i J. Romanowska - V-Dyr.. Dep. telekomunikacji MAC

27.10.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, , GROT - Zespół PEM

 

-----------------

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAC ws szczegółowych wymagań dot. zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń (Art.. 126 ust. 13 PT)

M. Olszewska - Podsekretarz Stanu w  MAiC

30.10.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656042/Uwagi_rozp_MAC_wymagania_Adresowania_po%C5%82%C4%85cze%C5%84_2014-10-29.pdf?version=1.0&t=1415000602897

 

Stanowisko PIIT (2)

ws przepisu art.. 38 ustawy o wykonaywaniu dg w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (kontynuacja)

S. Rakoczy - Podsekretarz Stanu w MSW

07.11.2014

W. Iszkowski, Zarząd PIIT

 

 

----------

Opinia PIIT

ws określenia zakresu danych statystycznych w kontekście opisu sektora teleinformatycznego

J. Witkowski - Prezes GUS, I. Wendel - Podsekretarz Stanu w MIR, A. Bąk - Podsekretarz Stanu w MG

12.11.2014

W. Iszkowski, Zarząd PIIT

 

 

---------

Uwagi i Komentarze PIIT

do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wersja z 9.10.2014)

A. Wyrobiec - Podsekretarz Stanu w MKiDN

13.11.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, M. Jaworski, M. Sowiński, J. Lewandowski, Plagiat.pl 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656036/Uwagi%20do%20nowelizacji%20PAiPP%20_2_%2012%2011%202014x.pdf?version=1.0&t=1415950581794

 

Uwagi PIIT

do projektu Założeń ustawy o ochronie ludności

G. Karpiński - Podsekretarz Stanu w MSW

14.11.2014

W. Iszkowski, GROT, M. Śmiałek, (T.Mobile)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656050/Uwagi_PIIT_uol_2014%2011%2014_ostx.pdf?version=1.0&t=1415956679579

 

Stanowisko PIIT

ws zasad alokacji środków finansowych w ramach I osi POPC (szerokopasmowy dostęp do Internetu - duża przepustowość)

M. Wasiak - MIR, A. Halickki - MAC

14.11.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/868884/List_MAC_MIR_POPC_14.11.2014.pdf?version=1.0&t=1418165147107

 

Opinia PIIT

dot: kwalifikacji podatkowej VAT sprzedaży doładowań przez operatorów telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym

T. Tratkiewicz - Dyrektor Dep. Podatków Pośrednich MF

25.11.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Grupa Robocza VAT)

 

 

----------

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Suchy Las usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

21.11.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656054/Stanowisko_PIIT_Gmina_Suchy%20Las%2017.11.2014.pdf?version=1.0&t=1416988820447

 

Stanowisko PIIT

ws wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Miasto Szczytno usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat

M. Gaj - Prezes UKE

28.11.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656054/Stanowisko_PIIT_Gmina_Szczytno%2028%2011%202014-2.pdf?version=1.0&t=1417735088537

 

Postulat PIIT

ws nadania biegu działaniom właściwych ministerstw dot: wzmocnienia ochrony danych osobowych obywateli polskich i UE przez organy wymiaru sprawiedliwości państwa spoza UE (Wystąpienie Ministra Irladnii do KE, Stanowisko DE, opis sprawy autorstwa Microsoft)

E. Kopacz - Premier RP, A. Halicki - MAC, W. Wiewiórowski - GIODO, G. Schetyna - MSZ, T. Piotrowska  - MSW, R. Trzaskowski - Sekretarz Stanu w MSZ, T. Szubiela - PS w MSW

28.11.2014

W. Iszkowski, Zarząd PIIT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656014/List_Premier_ODO_2014.pdf?version=1.0&t=1418383431609

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656014/Microsoft%20Brief%20Regarding%20NY%20Warrant%20Case%2027%20Aug%202014.pdf?version=1.0&t=1418383573205

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656014/Digital%20Europe%20Position%20paper%20-%20Law%20Enforcement%20Access%20to%20Data%20in%20the%20European%20Cloud.pdf?version=1.0&t=1418383575559

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656014/Irish%20Minister%20request%20to%20EUC.docx?version=1.0&t=1418383576193

 

Stanowisko PIIT

ws Oferty ramowej SOR w zakresie blokad na PRS

M. Gaj - Prezes UKE

03.12.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/868781/Stanowisko_PIIT_SOR_blokada_PRS_2014.12.01.pdf?version=1.0&t=1418163637661

 

List PIIT

dot: zmiany rozporządzenia MG ws szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

T. Dąbrowski - Dyrektor Dep. Energetyki MG

03.12.2014

A. Frydrych, B. Dąbrowska, M. Maniecki, Komitet Energia

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656018/PIIT_Pismo_interpretacja_taryf_stosowanych_dla_gospodarstw_domowych.pdf?version=1.0&t=1418394124127

Stanowisko PIIT

wobec problemów w zrealizowanym przez KBW systemem teleinformatycznym dla obsługi wyborów samorządowych

I. Jakubowska - Prezes UZP, K. Kwiatkowski - Prezes NIK, I. Wendel - PS w MIR, S. Jaworski - Przewodniczący PKW, Szef KBW, A. Bąk - PS w MG, R. Dmowski - PS - MAC, M. Olszewska - PS w MAC, T. Szubiela - PS w MSW, I. Ostrowski - Przewodniczący Rady Cyfryzacji MAC, Poseł W. Czarnecki - Przewodniczący KINT w Semie RP, Poseł A. Orzechowski - Przewodniczący KAC w Sejmie RP

04.12.2014

W. Iszkowski, Zarząd i Rada PIIT, Komitet KLIK i KZSP

http://www.piit.org.pl/documents/10181/762970/Stanowisko%20PIIT%20w%20sprawie%20systemu%20KBW_03%2012%2014.pdf?version=1.0&t=1417730539190

 

Stanowisko PIIT

ws postępowania przed TS UE dot: Egeda (C-470/14)

M. Omilanowska - MKiDN

03.12.2014

W. Iszkowski, Zarząd PIIT, J. Lewandowski, M. Sowiński, J. Łęgiewicz, T. Zalewski, Microsoft

http://www.piit.org.pl/documents/10181/868699/Stanowisko%20PIIT_PA_Egeda_03.12.2014-1.pdf?version=1.0&t=1418162867145

 

Uwagi PIIT

do projektu ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych

G. Lang - Dyrektor Dep. Doskonalenia Regulacji Gosp. MG

11.12.2014

W. Iszkowski, Zarząd i Rada PIIT, Komitety PIIT (T-Mobile, Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656050/Uwagi_MG_uproszczenie_procedur_09.12.2014.pdf?version=1.0&t=1418766028352

 

Uwagi PIIT

do projektu rozp. MAC ws sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

S. Huskowski - Sekretarz Stanu w MAC

10.12.2014

W. Iszkowski, A. Frydrych, Komitety KLIK i GROT (Orange)

http://www.piit.org.pl/documents/10181/882631/Uwagi_PIIT_MKIDN_zbiory_danych_10.12.2014.pdf?version=1.0&t=1418583004284

 

Stanowisko PIIT

ws odrzucenia poprawki senackiej dot. nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druk 795A) - SMS Alarmowy

A. Orzechowski - przewodniczący KAC Sejmu RP, Przewodniczący Klubów Parlemantarnych, Marszałek Sejmu i Senatu RP, Ministrowie SW, AC, Prezes UKE

19.12.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, Komitet GROT

 

 

-----------------

Stanowisko PIIT

do przedstawionego przez Prezydenta RP projektu nowelizacji ustawy krajobrazowej (druk 1525)

Minister O. Dziekoński - Sekretarz Stanu w KPRP

23.12.2014

W. Iszkowski, M. Śmiałek, Komitet GROT

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656042/List_KPRP_Stanowisko_PIIT_ustawa_krajobrazowa.pdf?version=1.0&t=1419925551996

 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/656042/Za%C5%82%C4%85cznik%20PIIT%20do%20Prezydenta%2018_12_2014.pdf?version=1.0&t=1419925551472