Archiwum do 2003 Archiwum do 2003

Jubileuszowe uroczystości - 10-lecie PIIT

Uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia PIIT, które odbywały się w warszawskim hotelu Marriott 16 stycznia, zgromadziły ponad 140 przedstawicieli firm - członków Izby oraz wielu...

Protokół z posiedzenia XI Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Obecnych członków podczas posiedzenia (uprawnionych do głosowania) - 82. Porządek obrad: wg. zaproszenia.

Sprawozdanie z działalności Rady PIIT w kadencji 1999-2000

Rada Izby niniejszym przedkłada X Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji 1999-2000.

Protokół z IX Walnego Zgromadzenia PIIT - 24.01.2000

Obecnych członków podczas posiedzenia (uprawnionych do głosowania) - 72 Porządek obrad: wg. zaproszenia

Uchwała Nr 3 XWZ w sprawie wstąpienie do EICTA

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę Radzie Izby na podjęcie działań na rzecz przystąpienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jako członka do organizacji międzynarodowej EICTA

Statut PIIT

Niniejszy Statut został zmieniony na mocy uchwały XIII Zwyczajnego Zgormadzenia Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które odbywało się w dniu 26 marca 2004 r....