DIGITALEUROPE DIGITALEUROPE

DigitalEurope - Intelligent Cities Conference - Information

Dear Colleague, Perhaps of interest is the Intelligent Cities Conference Hamburg on 8 November 2011.  This three day c-level conference is for senior level representatives such as...

DIGITALEUROPE - wybory do Zarządu

Z satysfakcją informujemy, że wiceprezes PIIT, Jacek Łegiewicz został wybrany do Executive Board w DIGITALEUROPE. Wybór ten był możliwy dzięki porozumieniu pomiędzy PIIT a KIGEiT w sprawie...

Zamiana EICTA na DIGITALEUROPE

Informacja z EICTA o zmianie na  DIGITALEUROPE. Więcej szczegółowych informacji o zmianach w EICTA poniżej :   EICTA name The legal name of the organisation, EICTA...

Fin Erkki Ormala z Nokii – na czele EICTA

Dr Erkki Ormala - wiceprezydent Nokia Corporation odpowiedzialny za technologię i politykę handlową został wybrany na funkcję Prezydenta i Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego (EXB) EICTA -...

EICTA na rzecz euroseniorów

EICTA włączyła się w działania Komisji Europejskiej mającej na celu wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi w ramach programu „e-Skills for the 21st century”. Celem tych...

Ważne spotkanie organizacji NTA (EICTA)

Przedstawiciele  16 organizacji gospodarczych (NTA) - członków EICTA z 12 państw Europy -  spotkali się na zaproszenie litewskiej organizacji InfoBalt aby rozmawiać o najpilniejszych...

Ważne spotkanie organizacji NTA (EICTA)

Przedstawiciele  16 organizacji gospodarczych (NTA) - członków EICTA z 12 państw Europy -  spotkali się na zaproszenie litewskiej organizacji InfoBalt aby rozmawiać o najpilniejszych...

EICTA do Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy Copyright Levies

Prezesi największych korporacji komputerowych, pod patronatem EICTA, wystosowali list do Przewodniczącego Komisji Jose Manuel Barroso, którym wyrażono niezadowolenie z wstrzymania prac reforma...

Bez reformy Copyright Levies w UE

Komisja Europejska podjęła decyzję o zaniechaniu prac nad reformą legislacji Copyright Levies w UE. Decyzja ta umiemożliwia wprowadzenie przejrzystej polityki wynagradzania konkretnych...

EICTA: Nowy Executive Board

Członkiem nowego Zarządu EICTA w kolejnej kadencji został też Wacław Iszkowski reprezentujący też tym przypadku interesy PIIT oraz KIGEiT.

EICTA: Głos w sprawie dyrektywy CII

EICTA zbiera poparcie MSP (SMEs) europejskich firm dla dyrektywy (CII) o patentowalności wynalazków implementowanych komputerowo.

Uchwała Nr 3 XWZ w sprawie wstąpienie do EICTA

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę Radzie Izby na podjęcie działań na rzecz przystąpienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jako członka do organizacji międzynarodowej EICTA