Cyfrowa Tarcza Polski Cyfrowa Tarcza Polski

PIIT: Rozpoczęliśmy prace w ramach Grupy Bezpieczeństwa "Cyfrowa Tarcza Polski"


Izba zainicjowała działania Grupy Bezpieczeństwa "Cyfrowa Tarcza Polski"

19 października 2016 r. w Serocku Izba i Operatorzy zrzeszeni w PIIT podpisali List Intencyjny w sprawie rozpoczęcia współpracy z administracją rządową w zakresie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Współpraca ma na względzie aktualnie istniejące i przyszłe wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożenie terrorystyczne i cyberprzestępczość, a także rozwój techniki i nowych technologii oraz szczególną rolę przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla zapewniania bezpieczeństwa RP.

Cyfrowa Tarcza Polski Cyfrowa Tarcza Polski

PIIT: Rozpoczęliśmy prace w ramach Grupy Bezpieczeństwa "Cyfrowa Tarcza Polski"

19 października 2-16 r. w Serocku Izba i Operatorzy zrzeszeni w PIIT podpisali List Intencyjny w...

Operatorzy telekomunikacyjni, Ministerstwo Cyfryzacji i PIIT inicjują dialog na rzecz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa

Orange Polska, P4, Polkomtel, T-Mobile oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)...