Archiwum 2003-2005 Archiwum 2003-2005

Regulamin Obrad XIV Zgromadzenia

Niniejszy Regulamin Obrad opracowany na podstawie Art. 12 i 13 Statutu PIIT został przyjęty przez Zgromadzenie w dniu 22 marca 2005 r. i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

Ordynacja Wyborcza Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Niniejsza Ordynacja Wyborcza opracowana na podstawie art. 14 Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, została uchwalona przez Zgromadzenie w dniu 22 marca 2005 roku.

Uchwała 7/2005

w sprawie rozpoczęcia prac zmierzających do ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk Biznesowych Członków PIIT

Sprawozdanie ustępującej Rady PIIT

Statystyka prac Izby • Podczas posiedzeń Rady i Prezydium podjęto 30 uchwał • Przyjęto 11 stanowisk Izby – opłaty od urządzeń reprograficznych, ochrona własności intelektualnej, VAT na Internet,...

Uchwała Nr 2 XIII WZ w sprawie określenia wysokości i form składek członkowskich na rok 2004

XIII Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2004 r. podjęło uchwałę w przedmiocie wysokości składek członkowskich na rok 2004.

Protokół z posiedzenia XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIIT w dniu 26 marca 2004 r.

Obecnych członków podczas posiedzenia (uprawnionych do głosowania) - 74 Porządek obrad: wg. zaproszenia

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [9.10.2003]

p>Obecnych członków podczas posiedzenia (uprawnionych do głosowania - wg. protokołu Komisji Mandatowej) - 55 . Porządek obrad: wg. zaproszenia

Wyniki wyborów uzupełniających do władz PIIT, które odbyły się podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9.10.2003

W dniu 9 października 2003 roku w warszawskim hotelu Solec odbyło się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W Zgromadzeniu wzięło udział 59 uprawnionych członków PIIT.

Władze Izby

Rada Izby Prezydium Rady Izby Wacław Iszkowski - TP Internet Prezes Izby Ireneusz Dąbrowski - Tech Data Wiceprezes ds. Producentów i Dystrybutorów ...

Protokół z XII Walnego Zgromadzenia PIIT

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIIT obradowało 28 marca w hotelu Mercure w Warszawie. Wzięło w nim udział około 100 przedstawicieli firm - członków Izby.

Wyniki wyborów do władz i organów Izby w VI Kadencji

XII Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które obradowało 28 marca 2003 roku w Warszawie w Hotelu Mercure - dokonało wyboru nowych władz PIIT w kadencji 2003/2005.