Zapisy do Izby Zapisy do Izby

Tabela Składek

z dnia 30 marca 2017 roku

[19.03.2014]

Uchwała Nr  7/2017
XXVII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
z dnia 30 marca 2017 roku

Na podstawie Art. 8 Statutu PIIT ustala się następujące wysokości, zasady i formy płatności wpisowego i składek:

Procedura wpłaty składek:

  1. Wpisowe do Izby wynosi: 500 zł
  2. Ustala się następujące Grupy składkowe zależnie od bilansowej kwoty przychodów brutto w poprzednim roku finansowym:
     
Poziom Przychodów Roczna składka członkowska
(w zł)
poniżej 1 mln 660
od 1 do 2 mln 1265
Od 2 do 5 mln 2530
Od 5 do 10 mln 5060  
Od 10 do 50 mln 8910
Od 50 do 100 mln 15400
Od 100 do 500 mln 27500
Od 500 do 1000 mln 37400
Od 1000 do 2000 mln 48400
Powyżej 2000 mln 66000