PIIT PIIT

Piotr Rutkowski - Ekspert

Ekspert w obszarze współpracy z regulatorem energetycznym

[21.12.2016] Curriculum vitae

Przebieg pracy zawodowej
 
Styczeń 2016 – obecnie                   pełnomocnik Zarządu Orange Polska ds. energetyki
 
Styczeń 2013 – styczeń 2016         dyrektor Programu Współpracy z Energetyką ORANGE POLSKA
                                                                     
Listopad 2009 – styczeń 2013       dyrektor ds. energetyki w TP SA Koordynacja współpracy Grupy Kapitałowej TP z sektorem elektroenergetycznym        
Maj 2009 – listopad 2009                doradca Zarządu w TP SA, Budowa strategii współpracy TP z sektorem elektroenergetycznym,
opracowanie strategii zarządzania obszarem energetyki w strukturach grupy Kapitałowej TP
 
Lipiec 2008 – maj 2009                   główny specjalista w Departamencie Sprzedaży  Exatel SAKoordynacja działań sprzedaży Spółki  w sektorze publicznym

 Lipiec 2007 – grudzień 2007        prezes Zarządu ECO – Rrasco spółki działającej w sektorze biopaliw
 
Lipiec 2006 – lipiec 2008                doradca Zarządu Exatel SA ds. współpracy z sektorem elektroenergetycznym
 
Październik 2006 – marzec 2007 pełnomocnik Zarządu Brasco SA. Koordynacja działań spółki w obszrze biopaliw i energetyki odnawialnej
 
Październik 2005 – wrzesień 2006
  członek Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka SA
                                                                      
Kwiecień 2005 – październik 2005   przewodniczący Międzyresortowego Zespołu Rady Ministrów ds. rozwoju sektora elektroenergetycznego
 
Kwiecień 2005 – październik 2005  przewodniczący  Międzyresortowego Zespołu Rady Ministrów ds. realizacji programu restrukturyzacji górnictwa
 
Kwiecień 2005 – październik 2005  podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Nadzór nad sektorem energetycznym, paliwowym, gazowym i górniczym

Lipiec 2003 – kwiecień 2005             wiceprezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, Nadzór nad procesami związanymi z obszarem inwestycji kapitałowych oraz zarządzania informatyką, strategią rozwoju i działalnością spółek z Grupy Kapitałowej PSE SA
                                                                                
Styczeń 2003 0 lipiec 2003                doradca sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Koordynacja spraw związanych z umową offsetowa na zakup samolotu wielozadaniowegoF-16 oraz realizacją programu rządowego wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej i rządowego programu restrukturyzacji Jednostek Badawczo Rozwojowych.

Październik 2001 – styczeń 2003      szef gabinetu Ministra Gospodarki, Koordynacja prac Ministerstwa z Radą Ministrów, Sejmem i Senatem, stowarzyszeniami i podmiotami prawa handlowego. Współpraca z członkami kierownictwa resortu w procesie wdrażana aktów prawnych związanych z działalnością Ministerstwa.
                                                                       
Lipiec 1998 – styczeń 2003                wiceprezes Zarządu Trasa Świętokrzyska Sp. z o.o. ( spółka Gminy Warszawa Centrum ), Nadzór nad realizacją inwestycji budowy trasy i mostu Świętokrzyskiego wraz z zagłębieniem Wisłostrady szczególnie w obszarze ekonomiczno -  finansowyn oraz organizacją przetargów na prace projektowe i wykonawcze. Odpowiedzialność za kontakty z władzami samorządowymi.
                                                                     
Grudzień 1991 – październik 2001     wiceprezes TOURMACO Sp. z o..o., Nadzór nad działalnością Spółki związaną z zarządzaniem nieruchomościami ( ok. 130 obiektów PTTK ) w zakresie umów dzierżaw i najmu, realizacji remontów i inwestycji, sprzedaży i zakupu nieruchomości.
Nadzór nad działalnością spółek działających w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 
Luty 1992 – październik 2001              wiceprezes Zarządu FIN-CO-MA sp . z o.o. Opracowywanie  na zlecenie banków, firm osób fizycznych analiz ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych przedsięwzięć gospodarczych z wykorzystaniem tych opracowań przy udzielaniu
kredytów lub pozyskiwaniu dofinansowania na realizację inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego.
 
Marzec 1986 – grudzień 1991               wicedyrektor Departamentu Upowszechniania Turystyki i Wypoczynku w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki a następnie Komitecie Młodzieży  i Kultury Fizycznej. Koordynacja współpracy resortu z organizacjami i stowarzyszeniami z obszaru masowej kultury fizycznej i turystyki
                                                                      
 Listopad 1982 – wrzesień 1985          sekretarz Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Nadzór nad działalnością organizacyjną i administracyjną stowarzyszenia, współpracą z organizacjami państwowymi i samorządowymi
 
 Kwiecień 1980 – listopad 1992           przewodniczący Rady Okręgowej w Szczecinie Zrzeszenia Studentów
 
 
Inne (udział w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego )
 
2015 – obecnie: członek Rady Nadzorczej OZDG PZM w Szczecinie
2011 – 2016: członek Rady Nadzorczej Eltur Serwis SA
2010 – 2011: członek Rady Nadzorczej Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp z o o
2010 – 2012: członek Rady Nadzorczej GREENBET S A
2011 – 2012: członek Rady Nadzorczej RAFAKO SA
2009 – 2010: przewodniczący RN PGE Elektrociepłownia Gorzów SA
2005 – 2006: przewodniczący RN Elektrowni Bełchatów
2003 – 2005: wiceprzewodniczący RN Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN SA
2003 – 2005: wiceprzewodniczący RN Exatel SA
1997 1999: przewodniczący RN Dziesiątego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FOKSAL SA
1992 – 2000: przewodniczący RN Okręgowego Zarządu Działalności Gospodarczej PZMot w Szczecinie Sp. z o.o.
1991 – 2000: przewodniczący RN Okręgowego Oddziału Działalności Gospodarczej PTTK w Szczecinie Sp. z o.o.
1991 – 2001: członek RN Stoczni Szczecińskiej PORTA HOLDING SA
1989 – 1991: prezes Polskiego Zwiąwku Triathlonu
 
 
 Wykształcenie i uprawnienia:
 
Magister techniki – wydział matematyczno przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie
Znajomość języków: j. angielski – podstawowa, j. niemiecki – dobra, j. rosyjski – dobra
Kurs obsługi pracy komputera w programach środowiska Mocrosoft Windows
Prawo jazdy KAT B