Z Izby Z Izby

PIIT: Zgłoszenie do PIIT: Otwarty Rynek Elektroniczny

[10.03.2017] UWAGA CZŁONKOWIE IZBY,

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (10.03.2017 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy:

Otwarty Rynek Elektroniczny SA

ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

tel. 22 576 88 00
fax: 22 576 88 00

mejl: info@marketplanet.pl
www. marketplanet.plRok założenia: 2001

Rodzaj działalności: producent oprogramowania, usługi wdrozeniowe i doradcze

Prezes Zarządu: Piotr Matysik

NIP: 5262535153
Regon: 017282436
KRS: 0000041441Oferta Firmy:
Marketplanet jest liderem rozwiązań wspierających zarządzanie zakupami w firmach w regionie CEE. Od 2005 roku wspiera w pełnym zakresie realizację procesów zakupowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Marketplanet jest producentem kompleksowego rozwiązania wspierajacego realizację zakupów - Platformy zakupowej Marketplanet oraz pionierskiego na polskim rynku portalu B2B Marketplanet OnPlace.


Zgodnie z Regulaminem Przyjęć Członków do PIIT, prosimy o zgłaszanie swoich ewentualnych uwag dotyczących firmy w terminie do dnia 24 marca 2017 roku.