Gospodarka elektroniczna Gospodarka elektroniczna

PIIT: Zapraszamy do udziału w Webinariach Forum eIDAS_PL

Forum wymiany wiedzy w zakresie Rozporządzenia eIDAS w Polsce

[18.11.2015] Inicjatywa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
Forum wymiany wiedzy w zakresie Rozporządzenia eIDAS w Polsce (Forum eIDAS_PL)

 
Kalendarz wprowadzania Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE (Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.) w sprawie Identyfikacji Elektronicznej i Usług Zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) jest bardzo napięty i wymaga podjęcia niezwłocznych działań realizacyjnych. Wprowadzone rozporządzeniem Usługi Zaufania będą stosowane zarówno w Polsce oraz w innych krajach UE od 1 lipca 2016. Natomiast Elektroniczna Identyfikacja może już być stosowana, a jej obowiązkowa rozpoznawalność na poziomie ogólnoeuropejskim wejdzie w życie w 2018 roku. W chwili obecnej wiedza na temat zakresu i możliwości technicznego oraz prawnego stosowania rozporządzenia eIDAS jest ograniczona do grona specjalistów. Brak jest powszechnej wiedzy o korzyściach z wykorzystania mechanizmów zaufania eIDAS przez obywateli, administracji rządowej oraz przedsiębiorców w usługach administracyjnych, finansowych i komercyjnych.
 
PIIT wraz z partnerami oraz przedstawicielami administracji publicznej uruchamia platformę komunikacji eIDAS_PL udostępniającą wiedzę oraz umożliwiającą wymanię poglądów, propozycji i doświadczeń z wdrażania zapisów Rozporządzenia eIDAS.

W praktyce platforma komunikacji eIDAS_PL zostanie zorganizowana, jako cykl Webinarów eIDAS, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych drogą elektroniczną. W ramach każdego, określonego tematycznie, Webinarium, trwającego do 2 godzin, planuje się:
  1. prezentację o charakterze edukacyjnym;
  2. prezentację możliwości i rozwiązań prawnych i organizacyjnych;
  3. dyskusję pozwalającą na wymianę informacji oraz poglądów w zakresie danego tematu.
Propozycja pierwszych trzech tematów:
  1. Potencjał usług zaufania dla administracji publicznej - co można zrobić w ustawie o usługach zaufania?
  2. Elektroniczna identyfikacja - model współpracy administracji i biznesu.
  3. Wykorzystanie technologii mobilnych do świadczenia usług identyfikacji.
W podstawowym cyklu Webinariów nie przewiduje się prezentacji tematów mających na celu promocję konkretnych dostawców. Wszystkie materiały oraz prezentacje będą dostępne także później w trybie on-line, a wypracowane stanowiska będą przekazywane wszystkim zainteresowanym stronom.
 
Rozporządzenie eIDAS weszło w życie 1 lipca 2016 w zakresie usług zaufania, ustawa dostosowująca polskie prawo wejdzie w życie w 6 października. W tym dniu PIIT organizuje kolejne z cyklu webinarium, w którym zostanie przedstawiony aktualny stan technologiczny i prawny w zakresie wdrażania rozporządzenia eIDAS i ustawo o usługach zaufania. 

Osoby pierwszy raz uczestniczące w webinariach zapraszamy do wcześniejszego podłączenia się i sprawdzenia dostępności łącza do webinarium: Join Online Meeting

https://meet.lync.com/polskaizba/michal.tabor/EY6K1WD1

Udział w Webinariach eIDAS jest bezpłatny.
Bieżące informacje o Forum są dostępne na Twitter: @eIDAS_PL 
Korespondencję prosimy kierować na adres eidas@piit.org.pl

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z kilkoma pytaniami dot. Rozporządzenia eIDAS, aby  w efekcie analizy uzyskanych od Państwa odpowiedzi móc z jednej strony jak najlepiej uwzględnić Państwa potrzeby i zainteresowania w tym temacie, a po drugie spróbować na tej podstawie tak przygotować program kolejnych webinariów, aby w jak największym stopniu były one Państwu przydatne. Ankieta w linku po niżej:

http://www.piit.org.pl/-/piit-ankieta-dot-webinarium-nt-eidas