Informatyzacja Informatyzacja

PIIT: Uwagi do projektu ustawy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji

[24.02.2017] Izba przekazała w ramach konsultacji do Ministerstwa Rozwoju swoje Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji.

Na etapie obecnie przeprowadzanej nowelizacji Kodeksu pracy istotne jest zwrócenie uwagi i dokonanie odpowiedniej zmiany, związanej z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO),


Do pobrania
UWAGI_przechowywanie_akt_23.02.2017.pdf