Z UKE Z UKE

PIIT: UKE Zawiadomienie DK.WPA.621.11.2015

[05.11.2015] Izba uczestniczy w postępowaniu administracyjnym w sprawie nałożenia na Polkomtel Sp. z o.o. (dalej też, jako „Polkomtel") kary pieniężnej na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2013 poz. 1635 ze zm.; dalej, jako „u.s.p.r.") z tytułu niewykonywania obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowym.
Do pobrania
UKE_postan_dopuszczenie_DK.WPA.621.11.2015.22.pdf