Z UKE Z UKE

PIIT: UKE Zawiadomienie DHRT.WORK.6082.9.2015

[16.11.2015] Izba uczestniczy w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez Prezesa UKE w przedmiocie zatwierdzenia zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny i współdzielony oraz dostęp do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych" zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 12.08.2015 r. w zakresie zmiany stawek za udostępnienie włókna światłowodowego oraz udostępnienie i utrzymanie Lokalnej Pętli Światłowodowej.
Do pobrania
UKE_Postanowienie_o dopuszczeniu_DHRT.WORK.6082.9.2015.7.pdf