Z Sejmu i Rządu Z Sejmu i Rządu

PIIT: UKE Warsztaty - "Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC"

[09.12.2015] W związku z trwającym naborem wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", Prezes UKE serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty pod tytułem:
„Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC"

Celem warsztatów jest przedstawienie i omówienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w celu zapewnienia otwartego i efektywnego dostępu hurtowego oraz warunków współpracy międzyoperatorskiej w zakresie świadczenia usług hurtowego dostępu do ww. sieci, określonych w „Wymaganiach dla sieci NGA - POPC". W trakcie warsztatów omawiane będą również zagadnienia związane z wyznaczaniem obszarów konkursowych.

Warsztaty odbędą się 14 grudnia 2015 r., w Warszawie, Al. Jerozolimskie  123 A, piętro XV, sala 3.
Zapisy na warsztaty prowadzone są w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
W załączeniu szczegółowa agenda warsztatów.

 
 
Do pobrania
Warsztaty UKE Agenda_14.12.2015.pdf