Z UKE Z UKE

PIIT: Stanowisko ws Strategii Prezesa UKE na lata 2016-2018

[21.09.2015] W związku z konsultacjami Prezesa UKE w sprawie rozpoczęcia prac nad Strategią Prezesa UKE na lata 2016-2018, PIIT przekazała Stanowisko w przedmiotowej sprawie, z prośbą o jego uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

PIIT pozytywnie ocenia propozycję Prezesa UKE do zgłaszania własnych uwag/postulatów do Strategii Prezesa UKE na lata 2016 – 2018 („Strategia"). W ocenie PIIT istnieje wyraźne zapotrzebowanie na przeanalizowanie efektowności obecnego modelu regulacji sektora telekomunikacyjnego, co zostało już wyraźnie dostrzeżone na gruncie europejskim przez Komisję Europejską, która rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące przeglądu obecnie obowiązujących ram regulacyjnych rynku łączności elektronicznej (tzw. dyrektyw „pakietu telekomunikacyjnego"). Niezbędne jest, więc wypracowanie precyzyjnie określonych kierunków zmian uwzględniających potrzeby Polski również na tle UE, wraz ze wskazaniem horyzontu czasowego ich wdrożenia, podmiotów odpowiedzialnych, a także określeniem budżetu niezbędnego do realizacji tej Strategii.

Pełna treść dokumentu jest dostępna w załączniku PDF.
Do pobrania
Stanowisko_PIIT_StrategiaUKE _21.09.2015.pdf