Z UKE Z UKE

PIIT: Stanowisko ws postępowania DRTD-SMP-6043-39/06(31) dot. znaczącej pozycji rynkowej na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości

[23.11.2015] PIIT przekazała do UKE swoje Stanowisko w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 23 października 2008 r. nr DRTD-SMP-6043-39/06(31)/
 
Przedmiotowe postępowanie administracyjne jest konsekwencją następujących rozstrzygnięć Prezesa UKE:
  1. decyzji Prezesa UKE z dnia 16 września 2015 r. nr DART.SMP.6040.1.2015.51 (Decyzja R4 do 2 Mb/s), oraz
  2. postanowienia Prezesa UKE z dnia 16 września 2015 r. nr DART.SMP.2.2015.422 (Postanowienie R4 powyżej 2 Mb/s).
W decyzji Prezes UKE stwierdził, że Orange jest podmiotem o znaczącej pozycji rynkowej na krajowym hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s włącznie.

Więcej w załączniku PDF.
 
Do pobrania
Stanowisko PIIT-DART SMP 6041 1 2015 _2015.11.18.pdf