Ważne Ważne

PIIT: Stanowisko ws. komunikatu Prezesa UOKiK z dnia 26 września 2016 r. pt. "Telefon na kartę - postępowanie UOKiK"

[28.09.2016] W nawiązaniu do komunikatu Prezesa UOKiK z dnia 26 września 2016 r. pt. "Telefon na kartę - postępowanie UOKiK" Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji pragnie przypomnieć o korzyściach dla konsumentów, płynących z obecnie funkcjonującego na rynku modelu świadczenia usług telekomunikacyjnych pre-paid oraz zasady jego funkcjonowania w zgodzie z obowiązującym prawem.
 
Usługa przedpłacona jest alternatywą w stosunku do usług abonamentowych, polegającą na wniesieniu opłaty z góry za możliwość korzystania z usług przez określony czas. Odpowiadając na potrzeby klientów, operatorzy posiadają zróżnicowane oferty pre-paid, umożliwiające mniej lub bardziej intensywne korzystanie z usług, bez konieczności częstego doładowania.
 
Główną zaletą usług opłacanych z góry jest możliwość stałego kontrolowania przez użytkownika wydatków na usługi telekomunikacyjne. Użytkownik sam decyduje, ile pieniędzy chce przeznaczyć na prowadzenie rozmów oraz korzystanie z innych dostępnych usług telekomunikacyjnych w określonym czasie.

Co więcej, wyjątkowa w skali europejskiej atrakcyjność cenowa ofert pre-paid w Polsce powoduje, że są one dostępne na każdą kieszeń, a często wręcz kosztowo niezauważalne w budżecie klienta dzięki bogatemu wachlarzowi atrakcyjnych promocji. Ze względu na formę usług pre-paid w Polsce, często już za 5 zł klient posiada dostęp do nowoczesnych technologii.  
 
Chcąc uatrakcyjnić usługi świadczone klientom w modelu prepaid, operatorzy telekomunikacyjni oferują  również liczne bonusy dodawane do doładowań, które nie pomniejszają zgromadzonych jednostek, dzięki czemu Klient niejednokrotnie otrzymuje znacznie większe korzyści w ramach przeznaczonych środków.
 
Dyskutując o modelu sprzedaży w systemie przedpłaconym trzeba pamiętać, że analogiczna praktyka nabywania towarów/usług jest powszechna i szeroko przyjęta nie tylko w telekomunikacji, ale i w innych sektorach. Przykładem takich rozwiązań są różnego rodzaju karnety, bony towarowe czy bony prezentowe. Umożliwiają one otrzymanie nabytej usługi lub towaru w konkretnie oznaczonym czasie. Po upływie terminu ważności klientom nie jest zwracana kwota, za którą bon czy karnet został zakupiony.
 
Operatorzy telekomunikacyjni nie są bankami i nie świadczą usług przechowywania środków na koncie, które podlegają zwrotowi w gotówce lub przelewem po upływie terminu ważności konta. Usługi finansowe są regulowane przez inne przepisy prawne i powiązane z innymi kosztami dla klienta.
 
Liczymy, iż w ramach prowadzonych prac regulatorzy rynku docenią model usługi, dzięki któremu oferowane ceny są tak niskie, usługi atrakcyjne, a klienci doceniają jego funkcjonowanie, o czym świadczy duża liczba użytkowników. Zmiana tego modelu może nie tylko zdecydowanie negatywnie wpłynąć na korzystne oferty detaliczne dostępne na rynku, ale również zaburzyć jego efektywne funkcjonowanie, w tym skuteczność walki z nadużyciami.
 
Prezes UOKiK rozumiejąc sytuację na rynku polskim, wysoką konkurencyjność i dostępność usług dla klienta, do tej pory oceniał model pre-paid w publikowanych na stronie internetowej wyjaśnieniach  jako zgodny z prawem. Sytuacja prawna nie uległa w tym zakresie zmianie.
 
PIIT wyraża nadzieję, iż Prezes UOKiK dokona obiektywnej oceny tego modelu świadczenia usług, w tym również na tle innych sektorów gospodarki, oraz rozważy wszelkie korzyści płynące z jego funkcjonowania w obecnym kształcie.
 
PIIT deklaruje gotowość i otwartość na dialog z UOKIK mając na uwadze ochronę interesów konsumentów oraz zapewnienia przewidywalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.