Telekomunikacja Telekomunikacja

PIIT: Stanowisko w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

[24.03.2017] Izba przekazała do UKE Stanowisko PIIT w konsultacjach kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021 z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

W związku z ogłoszonymi konsultacjami kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017–2021, Izba wyraziła uznanie dla opracowania przez Regulatora kierunków polityki regulacyjnej na kolejne lata i poddania ich konsultacjom środowiskowym. Przedstawienie kierunków strategicznych z pewnością wpłynie na zwiększenie przejrzystości otoczenia regulacyjnego, a wypracowane w ramach konsultacji działania Regulatora mogą mieć pozytywny wpływ na dalszy rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz całej gospodarki.

Należy podkreślić, że cyfryzacja jest jednym z kluczowych filarów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Technologie cyfrowe, a w szczególności łączność szerokopasmowa, wskazywane są, jako warunek realizacji strategii między innymi w obszarach: e-państwo, przemysł, ITS, smartgrid, IOT, e-medycyna, e-handel, e-transport, innowacja, bezpieczeństwo, równe szanse, czy konkurencyjność gospodarki. Rolą Państwa wskazywaną w SOR jest tworzenie przyjaznych warunków dla budowy infrastruktury oraz likwidacja zidentyfikowanych barier administracyjnych i prawnych.

W ocenie PIIT także kierunki działań Prezesa UKE powinny wpisywać się w te postulaty.
Do pobrania
Stanowisko PIIT_Kierunki działania UKE_24.03.2017_OST.pdf