Inne Regulacje Inne Regulacje

PIIT: Stanowisko PIIT w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

[24.03.2017] W dniu 24 marca 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izba złożyła Stanowisko do projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.

PIIT uważa, iż misja publiczna realizowana przez media publiczne powinna być finansowana wyłącznie z opłat abonamentowych uiszczanych przez wszystkich odbiorców radia i telewizji.

Treść Stanowiska jest dostępna w poniższym załączniku.
Do pobrania
Stanowisko_RTV_23.03.2017.pdf