Inne Regulacje Inne Regulacje

PIIT: Stanowisko izb samorządu gospodarczego mediów i telekomunikacji ws. projektu nowelizacji ustawy abonamentowej

[24.03.2017] PIIT oraz Izby samorządu gospodarczego, zrzeszające m.in. operatorów rozprowadzających programy telewizyjne zwróciły się  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zaniechanie prac nad projektem ustawy o opłatach abonamentowych przedstawionym do konsultacji publicznych w dniu 7 marca 2017 r.
 
Projekt powinien zostać wycofany z dalszych prac w Radzie Ministrów, gdyż nie uwzględnia otoczenia prawnego, realiów rynkowych, ani podejmowanych oraz planowanych w najbliższym czasie działań zmierzających do zapewnienia finansowania mediów publicznych.
 

Treść Apelu jest dostępna w poniższym załączniku.
Do pobrania
2017-03_WspolneStanowiskoIzbSamorzadu Gospodarczego_ustawa abonamentowa.pdf