Dane osobowe Dane osobowe

PIIT: Stanowisko dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy

[17.03.2017] W dniu 16 marca 2017 r. do Ministerstwa Cyfryzacji Izba złożyła Stanowisko w sprawie dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy, w którym przedstawiamy uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (dalej „PIIT" lub „Izba") dotyczące dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia 2016/679 (dalej „RODO") wraz z uwagami dotyczącymi Rozporządzenia E-privacy, podtrzymując  jednocześnie uwagi Izby do projektu Rozporządzenia E-privacy, przekazane Ministerstwu odrębnym pismem w  lutym  br.

Treść Stanowiska jest dostępna w poniższym załączniku.
Do pobrania
Stanowisko_PIIT do wdrozenia RODO_2017 03 15.pdf