Energetyka Energetyka

PIIT: Opinia w przedmiocie praw i obowiązków samorządów gminnych przy wyborze sprzedawcy energii

[20.02.2017] W dniu 20 lutego 2017 roku do Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych  Sejmu RP, Izba złożyła Opinię w przedmiocie  praw i obowiązków samorządów gminnych przy wyborze sprzedawcy energii w zakresie realizacji zadań gminy w obszarze zabezpieczenia oświetlenia.


Treść Opinii dostępna jest w poniższym załączniku.
Do pobrania
PIIT_Opinia ustawa Prawo energetyczne 20 02 2017.pdf