Zamówienia publiczme Zamówienia publiczme

PIIT: Opinia do projektu Rozp.RM ws użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

[27.02.2017] Izba przekazała w konsultacjach publicznych swoją Opinię do projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu Zamówień Publicznych.

W opinii PIIT zastosowanie środków komunikacji elektronicznej wiąże się ściśle z informatyzacją całego procesu polegającą na stworzeniu systemu e-Zamówienia. Konieczne będzie wdrożenie rozwiązań informatycznych obejmujących nie tylko środki zapewniające elektroniczną komunikację, lecz także automatyzację pewnej części procesu przetwarzania, wyszukiwania i gromadzenia danych.

Wobec braku w ustawie innych delegacji do aktów wykonawczych regulujących wymagania techniczne i organizacyjne systemu, przyjęte przez autorów projektu „wąskie" rozumienie art. 10g pkt 1 sprawia, że funkcjonalność i organizacja systemu pozostaną nieokreślone.
Do pobrania
List PIIT_MR_Opinia_nowelizacja Pzp_2016.02.02.pdf