Polecamy Polecamy

PIIT: Forum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych

Polecamy

[05.10.2016] Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Forum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych PIIT.
Forum zostało udostępnione na platformie Yammer. Analogicznie, jak forum eIDAS_PL.
 
Forum jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych pod adresem:
https://www.yammer.com/ictsecuritypl
 
Celem forum jest wymiana informacji i doświadczeń nt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz ochrony danych osobowych. W ramach forum będą również opiniowane akty prawne związane z cyberbezpieczeństwem, do których uwagi będzie zgłaszała PIIT. Pierwszym dokumentem konsultowanym w ramach nowego forum jest projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016 – 2020 .
 
Zapraszamy do zgłaszania uwag do tego dokumentu w wątku:
https://www.yammer.com/ictsecuritypl/#/Threads/show?threadId=775139129
 
Udział w forum wymaga rejestracji. W tym celu należy na stronie https://www.yammer.com/ictsecuritypl podać adres e-mail uczestnika.