Ważne Ważne

O ciasteczku na witrynie PIIT

[19.03.2013]

Zgodnie z art. 173 PT informujemy o korzystaniu z ciasteczka JSESSIONID – jest to identyfikator sesji użytkownika.

Tego typu ciasteczko jest zwolnione z obowiązków informacyjnych, gdyż: 

„3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego."