Od Prezesów Od Prezesów

Noworoczny List Prezesa do Członków Izby

[03.01.2017] Nowy rok przywitał nas wejściem w życie pierwszej części pakietu 100 zmian, mających ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadza korekty w kodeksie cywilnym (nowy model prokury), kodeksie pracy i ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (uproszczenia dla fim zatrudniających mniej niż 50 pracowników) i wielu innych ustawach związanych z obrotem gospodarczym. Warto się z nimi nie tylko zapoznać, ale przede wszystkim przyzwyczaić się do częstego zaglądania do Dzienników Ustaw. Nie ulega bowiem wątpliwości, że rok 2017 stał będzie pod znakiem zmian legislacyjnych związanych zarówno z tzw. „Konstytucją Biznesu" Premiera Morawieckiego, jak też operacjonalizacją Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszonej w połowie 2016 roku. Inicjatywy dotyczące Przemysłu 4.0, „Cashless and Paperless", wdrożenie Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, wdrożenie nowych przepisów dotyczących europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR), czy też nowej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS) - wymagać będą nie tylko bardzo intensywnych prac legislacyjnych, ale także aktywnej postawy branży teleinformatycznej.

Jako jedna z najstarszych i najbardziej doświadczonych izb gospodarczych, mamy wszelkie dane po temu, aby stać się koordynatorem oraz głównym motorem napędowym prac nad budową nowego środowiska prawno-regulacyjnego dla naszej branży. Nie możemy jednak zapominać, że nawet najlepsza koordynacja nie zastąpi merytorycznego zaangażowania tych, którzy przez ostatnie ćwierć wieku budowali polską teleinformatykę – czyli Państwa i Państwa firm. Składając, zatem życzenia wszelkich sukcesów w 2017 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o wspólne budowanie naszego stanowiska we wszystkich obszarach mających znaczenie dla rozwoju nie tylko naszej branży, ale także wszystkich innych sektorów polskiej gospodarki, których rozwój uzależniony jest od nowych technologii. Wspólne działanie w tym obszarze w nadchodzących miesiącach, będzie warunkiem niezbędnym dla stworzenia racjonalnych, stabilnych oraz klarownych fundamentów prawno-legislacyjnych. Mając to na uwadze PIIT od wielu miesięcy zacieśnia współpracę nie tylko z innymi izbami gospodarczymi (KIGEiT, PIKE), organizacjami pracodawców (Lewiatan, Pracodawcy RP), ale także wszelkimi innymi podmiotami, które reprezentują bądź określone grupy przedsiębiorców (IAB) lub określone grupy zawodowe (PIT).

Już niedługo także, podczas organizowanej po raz pierwszy wspólnie przez PIIT i KIGEiT konferencji TIME, będziemy mówić nie tylko o aspektach prawno-regulacyjnych, ale o głównych trendach rozwoju branży teleinformatycznej w aspekcie takich zjawisk jak sztuczna inteligencja (AI), zarządzanie wielkimi zbiorami danych (Big Data), produkcja inteligentnego oprogramowania, czy też o zagrożeniach powstałych w związku z gwałtowną cyfryzacją naszego życia (cybersecurity). Jestem przekonany, że i w tym obszarze możemy liczyć na Państwa czynny udział. Zachęcając zatem do zapoznania się z najnowszym wydaniem naszego biuletynu zapraszam raz jeszcze do włączania się w prace Izby i dzielenia się z nami Państwa wiedzą i doświadczeniem. Nie od rzeczy bowiem współdzielenie (sharing) jest kolejnym megatrendem kształtującym rozwój biznesu w ciągu ostatnich kilku lat.


Ireneusz Piecuch
Prezes PIIT