PIIT PIIT

Michał Rogalski

[11.11.2013]

Michał Rogalski

Prezes iTexa Sp. z o.o.

Od 2015 roku Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Jest absolwentem Wydział Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od lat osiemdziesiątych zajmował kierownicze stanowiska w spółkach teleinformatycznych, m.in. Consortia Sp. z o.o., Positive S.A., ComputerLand S.A., ATM S.A., a także w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów. Równolegle od marca 2003 członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,  w okresie marzec 2003 - 2011 i ponownie od 2015 r. wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Pełni także funkcję eksperta Izby ds. zamówień publicznych. W latach 2006 - 2008 członek Rady Konsultacyjnej utworzonej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji doradzającej w sprawie projektu PESEL2. Od 2008 r. do 2012 r. stały współpracownik, a później dyrektor ds. IT Centrum Obsługi Zamówień Publicznych.

W maju 2013 r. za zasługi w działalności społecznej oraz popularyzowanie nowoczesnych technologii informatycznych został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi. W marcu 2017 r. powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów - Mateusza Morawieckiego na członka Rady Zamówień Publicznych.

Działalność ekspercka

Ekspert, wykładowca i autor licznych szkoleń i wykładów dotyczących prawa zamówień publicznych, a także trener w kolejnych edycjach "Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Współautor Podręcznika "Nowe podejście do zamówień publicznych" wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Uczestniczy w wielu dużych projektach doradczych związanych z udzielaniem zamówień w branży IT, a także zamówień, których przedmiotem są wysoce zaawansowane urządzenia techniczne. Zajmuje się sporządzaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisów przedmiotów zamówień. Doradza w zakresie stosowania środków ochrony prawnej, w tym sporządzaniem odwołań.

Na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przeprowadził ponad 100 kontroli zamówień, głównie z branży IT współfinansowanych ze środków europejskich. Organizator i prelegent wielu konferencji poświęconych najtrudniejszym problemom związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym konferencji objętych patronatem Urzędu Zamówień Publicznych. Organizator konferencji dotyczącej zapobieganiu korupcji w zamówieniach publicznych. Jako ekspert PIIT od przeszło 10 lat bierze udział w pracach niemal wszystkich komisji sejmowych związanych z ustawą - Prawo zamówień publicznych. Uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez UZP, opracowującego wzory dobrych praktyk w zamówieniach IT.