PIIT PIIT

Michał Rogalski

[11.11.2013]

Michał Rogalski

Prezes iTexa Sp. z o.o.

Od 2015 roku Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Absolwent Politechniki Warszawskiej - magister inżynier elektryk. Od początku kariery zawodowej pracował na różnych stanowiskach kierowniczych m.in. w spółkach Consortia, SpiderNet, ComputerLand, ATM. Obecnie prezes zarządu iTexa Sp. z o.o.

Równolegle od marca 2003 członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,  w okresie marzec 2003 - 2011 wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Od kwietnia 2015 Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jako ekspert PIIT i przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego PIIT bierze udział w pracach komisji sejmowych związanych m.in. z ustawą - Prawo zamówień publicznych. W maju 2013 r. za zasługi w działalności społecznej oraz popularyzowaniu nowoczesnych technologii informatycznych został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.

Ekspert, wykładowca i autor licznych szkoleń i wykładów dotyczących prawa zamówień publicznych, a także trener w kolejnych edycjach "Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Współautor Podręcznika "Nowe podejście do zamówień publicznych" wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., a także autor artykułów prasowych poświęconych problematyce zamówień publicznych w teleinformatyce. Uczestniczył w dużych projektach doradczych związanych z zamówieniami publicznymi w branży IT.