PIIT PIIT

mec. Maciej Wroński

[18.10.2011]

Maciej Wroński

Wykształcenie:

Mgr prawa - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Nieukończone studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki
                       
Praca zawodowa (m.in.):

1991 – 2000 – Departament Administracji Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej,
2000 – 2003 – konsultant ds. brd w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
2003 – 2007 – Dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,
2007 – 2008 – Dyrektor ds. prawnych w ZMPD,
2008 – 2009 – Doradca Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego,
2008 – 2010 – Przewodniczący Rady Nadzorczej „Hartwig S.A."
2008 do dziś – Dyrektor Biura Prawnego w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego

Wybrane szczególne osiągnięcia zawodowe:

  • kierowanie opracowaniem i wdrożeniem projektu informatycznego - systemu tachografów cyfrowych we współpracy ze środowiskami zawodowymi (Polska Izba Telekomunikacji i Informatyki), biznesem (PWPW S.A., IBM, Thales itp.), jednostkami badawczo-rozwojowymi (ITS) oraz jednostkami administracji rządowej (GUM, MSWiA, MG, UKIE, MF i innymi)
  • wdrożenie niezbędnych zmian i procesów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w tym wdrożenie przez kierowany Departament aż 21% dyrektyw spośród wszystkich dyrektyw UE przyjętych przez Polskę oraz wymiana w okresie 3 miesięcy 100 tysięcy dokumentów transportowych dla polskich firm
  • wdrożenie we współpracy ze środowiskami zawodowymi szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych likwidujących poszczególne bariery dla sektora motoryzacyjnego i transportowego
  • opracowanie szczegółowych założeń nowego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i projektów aktów prawnych związanych z systemem – wdrożonego w obecnej ustawie o kierujących pojazdami,
  • opracowanie obecnie obowiązującej struktury BRD w Polsce w rozbiciu na struktury centralne (KR BRD) i terenowe (WR BRD i WORD-y) oraz ich kompetencje,
  • nadzór nad wdrażaniem systemu teleinformatycznego „kierowca" i „pojazd".

 

Praca społeczna:

2011 r. – do dziś – członek Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
2007 r. – do dziś – Prezes Zarządu Towarzystwa Trzeźwości Transportowców,
2007 r. – do dziś – doradca społeczny Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
2002 r. do 2007 r. – Sekretarz Generalny Towarzystwa Trzeźwości Transportowców,
2002 do 2005 r. – członek Rady Pałacu Młodzieży w Warszawie,
2000 r. do 2004 r. – Przewodniczący Komisji Prawnej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
1981 – Sekretarz Studenckiego Ośrodka Dyskusyjnego Uniwersytetu Warszawskiego
1980 –1982 Kierownik ds. reklamy w Centralnym Klubie Studenckim Uniwersytetu Warszawskiego „Hybrydy"


Odznaczenia państwowe i resortowe:

Srebrny Krzyż Zasługi
Zasłużony Dla Transportu RP