Od Prezesów Od Prezesów

List Prezesa PIIT - Po XXVII Zgromadzeniu (30 marca 2017)

[31.03.2017] Warszawa, 30 marca 2017
 
 
Szanowni Członkowie Izby,

Koleżanki i Koledzy,

 
 
Po zakończonych dziś obradach Zgromadzenia, przed nami kolejne kroki związane z formowaniem władz Izby. Wtedy przyjdzie też czas na przyjęcie przez Izbę i ogłoszenie planu działań na kolejną kadencję. Pozwalam sobie jednak skierować do Państwa kilka słów "na gorąco".
 
Bardzo dziękuję uczestnikom Zgromadzenia Członków za powierzenie mi roli prezesa zarządu naszej Izby. To dla mnie wielki zaszczyt. Powaga reprezentowanych przez Was organizacji, Wasze osobiste doświadczenie zawodowe a przede wszystkim dotychczasowy dorobek Izby stawiają wysoko poprzeczkę każdemu kto podejmuje tę odpowiedzialność. Mam tego świadomość. Każdy z nas, który w środowisku stworzonym przez kolejnych liderów i władze Izby mógł realizować swoje cele biznesowe powinien się liczyć z tym, że może zostać "wezwany do tablicy", by podjąć pracę tam gdzie inni ją doprowadzili. Tak osobiście rozumiem moje wyzwanie.
 
Izba to przede wszystkim zespół ludzi i firm, którzy nadają jej charakter i dynamikę - tak jak działo się to choćby w ostatniej kadencji, która pokazała, że potrafimy odnaleźć nowe motywy rozwoju, czy wcześniej, kiedy podejmowaliśmy z sukcesem trudne wyzwania regulacyjne na styku operatorów telekomunikacyjnych. Działamy
w świecie, który gwałtownie się zmienia, zmieniają się nasze firmy, nasi klienci - osobiście cieszę się, że realnie podejmujemy te transformacyjne wyzwania również, jako największa reprezentacja przemysłu teleinformatycznego w Polsce. 
 
Raz jeszcze dziękuję za zaufanie wszystkim, którzy zdecydowali się oddać dziś swój głos na mnie, a także tym z Was, którzy w dość krótkim czasie przed wyborami pomogli mi podjąć decyzję o kandydowaniu i dali mi swoje wsparcie. Szczególnie wdzięczny jestem tutaj poprzedniemu prezesowi, Irkowi Piecuchowi za czas, który poświęcił mi na przegląd spraw Izby i życzliwość.
 
Dołączam się wreszcie do podziękowań Michała Jaworskiego dla zespołu, który jak zwykle bardzo sprawnie zapewnił organizację Zgromadzenia i poprzedzających go uroczystości. 

 
Borys Stokalski
Prezes PIIT