PIIT PIIT

Jerzy Sadowski

[16.10.2013]

Jerzy Sadowski

Członek Prezydium i Rady PIIT (1999-2009)
Wicweprzewodniczący Rady PIIT (2007-2009)
Wiceprezes  PIIT (2009-2013)

Wykształcenie:

  • Politechnika Gdańska - Automatyka i Metrologia Elektryczna
  • Politechnika Warszawska - Studia podyplomowe
  • Francuski Instytut Zarządzania
  • Inne kursy w zakresie rachunkowości zarządczej

 

Przebieg pracy zawodowej:

1996-2009
Polkomtel S.A. Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju
Główne obszary odpowiedzialności to: prowadzenie i negocjowanie umów o połączeniach wzajemnych z operatorami telekomunikacyjnymi; monitorowanie zmian w prawach telekomunikacyjnych Polski i krajach Unii Europejskiej; wytyczanie kierunków strategicznych rozwoju firmy.

1995-1996
Tel-Energo Telekomunikacja Energetyczna, Dyrektor Wykonawczy - Prokurent
Główne obszary odpowiedzialności to: udział w przygotowaniu projektu GSM z ramienia Tel-Energo i PSE; zarządzanie implementacją teletransmisyjnej sieci SDH w sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

1994-1995
Optimus S.A., Dyrektor ds. Telekomunikacji / Wiceprezes Zarządu Polskie Telemedia
Główne obszary odpowiedzialności to przygotowanie wniosków o uzyskanie koncesji na działalność w obszarze telekomunikacji (lokalne sieci stałe) oraz organizacja podmiotów prawnych.

1993-1994
Telekomunikacja Polska S.A., Dyrektor ds. Inwestycji i Zaopatrzenia Dyrekcji Spółki
Główne obszary odpowiedzialności to: zarządzanie inwestycjami telekomunikacyjnymi TP S.A.; implementacja nowych metod zarządzania inwestycjami telekomunikacyjnymi w oparciu o wskaźniki oceny efektywności projektów inwestycyjnych; planowanie długoterminowe; przeprowadzanie przetargów na infrastrukturę telekomunikacyjną; współpraca z lokalnymi organizacjami samorządowymi w zakresie wspólnych inwestycji telekomunikacyjnych.

1987-1993
Zakłady Radiowe Eltra S.A., Kierownik ds. automatyki, Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju
Główne obszary odpowiedzialności to: przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja kapitałowa oraz organizacja firmy; restrukturyzacja i opracowanie nowych produktów; strategia nowych produktów i ich dystrybucji (nowa rodzina produktów otrzymała wyróżnienia "Teraz Polska").

1984-1987
Kolejowe Zakłady Łączności, Specjalista Konstruktor.
Główne obszary odpowiedzialności to: konstrukcja urządzeń i systemów telekomunikacyjnych dla potrzeb PKP.