PIIT PIIT

Artur Miękina - Ekspert PIIT

Ekspert w obszarze identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego

[13.10.2016] Edukacja:
2003 – 2004:       Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studium Informatyki Gospodarczej
1997 – 2002:       Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Kierunek Ekonomia, Wydział Handlu Zagranicznego o specjalizacji Marketing
1997 – 1993:       42 Autorskie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 
Doświadczenie zawodowe:
2016      obecnie Asseco Data System S.A.
Kierownik Zespołu Sprzedaży
 • bezpośrednia sprzedaż produktów i rozwiązań
 • koordynacja praca zespołu
 • realizacja nałożonych celów sprzedażowych i organizacyjnych
 
2015 – 2016        Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Kierownik Działu Sprzedaży i Rozwoju IT
 • zarządzanie zespołem osób (sprzedaż usług i rozwiązań informatycznych);
 • realizacja nałożonych celów sprzedażowych i organizacyjnych;
 • bezpośrednie zaangażowanie w sprzedaż i rozwój usług i rozwiązań IT outsourcing dla kluczowych klientów;
 • aktywne uczestniczenie w przetargach na rynku publicznym
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu strategii sprzedaży
 
2011 – 2014        Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Kierownik Wydziału Sprzedaży Wewnętrznej
 • zarządzanie zespołem osób (sprzedaż rozwiązań informatycznych)
 • realizacja nałożonych celów sprzedażowych i organizacyjnych;
 • aktywne uczestniczenie w przetargach;
 • współpraca z siecią partnerów handlowych;
 • nadzór nad punktem obsługi klienta
 
2009 – 2011        Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Kierownik Produktu
 • merytoryczne wsparcie sprzedaży w zakresie produktów:
 • mToken – produkt dedykowany dla rynku finansowego oraz przemysłu;
 • e-faktura – produkt dedykowany dla przedsiębiorstw;
 • PKI i podpis elektroniczny w tym - współtworzenie produktu i jego rozwój (centrum kwalifikowane, paszport biometryczny, eID, ePUAP itp.)
 • tworzenie merytorycznych założeń dla rozwoju produktów; współuczestniczenie w strategii rozwoju firmy
 • dokonywanie analizy trendów rynkowych, rozwoju segmentu produktu oraz udziału produktu w rynku;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczących nowych koncepcji produktów oraz rozszerzania oferty w celu spełnienia istniejących lub przyszłych potrzeb rynku;
 • opracowanie dokumentacji na temat specyfikacji produktu oraz założeń wprowadzenia produktu na rynek, biznes planu dotyczącego rodziny produktów;
 • przygotowywanie dla Zarządu firmy planów rozwoju produktów, budżetów marketingowych, współtworzenie planów sprzedaży;
 • uczestniczenie z ustaleniach międzyresortowych rozwoju rynku podpisu elektronicznego w Polsce
 
2003 – 2009        Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Kierownik Wydziału Obsługi Klienta PKI
 • zarządzanie zespołem 20 osobowym w Biurze Obsługi Klienta (sprzedaż podpisów elektronicznych);
 • tworzenie strategii sprzedaży produktu: podpis elektroniczny – administracja publiczna;
 • zbudowanie kanału sprzedaży partnerskiej ( 80 Partnerów);
 • aktywne uczestniczenie w przetargach na: Podpis Elektroniczny PWPW;
 • przygotowanie założeń i wdrożenie w życie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wydawania certyfikatów, co zaowocowało reorganizacją działu, pełną automatyzacją działań związanych z wydawaniem podpisów elektronicznych;
 • wsparcie obsługi kluczowych klientów PWPW S.A.
 
2000 - 2003         Biuro Ogłoszeń Gazety Wyborczej
Specjalista ds. marketingu i reklamy
 • bezpośrednia obsługa klienta,
 • przygotowanie ogłoszeń drobnych i modułowych,
 • współpraca z dziennikami lokalnymi w Polsce
 
Współpraca:
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Union Agency for Network and Information Security (ENISA))
Ekspert w obszarze: "Electronic identity" and related technologies: electronic authentication, authentication protocols, smart cards, electronic ID cards and passports Federated identity, RFID, avatars etc.
 • Polski Komitet Normalizacyjny
Komitet techniczny 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
 • Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich
Członek Grupy roboczej ds. identyfikacji i uwierzytelnienia klienta
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Członek Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych (KENUP)
Współtwórca forum eIDAS_PL @eIDAS_PL
 
Języki:
Polski                 Język ojczysty
Angielski B1       (Poziom europejski) – Business English Certificate (BEC) Preliminary
Niemiecki            B1 (Poziom europejski) – Zertifikat Deutsch (Threshold)
 
Umiejętności i szkolenia:
Platformy           Windows XP/Vista/7/8.1; Mac OS X
Aplikacje             Microsoft Office, SAP, Inne
Certyfikaty         Oracle Technology for Business Solutions; Certyfikat dostępu do informacji niejawnych – klauzula tajne; PRINCE 2 – metodyka zarządzania projektami – poziom Foundation;
ITIL Foundation – zarządzanie infrastrukturą IT – poziom Foundation; IBM PureFlex Top Gun
 
Szkolenia:
Zamówienia publiczne w praktyce – warsztaty dla wykonawców;
Rola Product Managera w zarządzaniu produktem w firmie;
Kursy sprzedażowe: IBM, HP, Microsoft, vmware i inne;
Szereg szkoleń z zakresu pozyskiwania klient
 
Dodatkowe informacje:
 • Znajomość rozwiązań PKI (prowadzenie szkoleń, znajomość prawa, aspekty techniczne I organizacyjne, eIDAS);
 • Ekspert PWPW w zagadnieniach podpisu elektronicznego – udział w specjalnej komisji parlamentarnej w zakresie nowego prawa o podpisie elektronicznym w Polsce
 • Udział w projektach PKI (implementacje x.509, paszport biometryczny – CSCA i CVCA, Tachograf cyfrowy, karta zdrowia, dowód osobisty);
 • Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Prawo jazdy kategorii B
 
Publikacje i prezentacje:
 
Prowadzone prezentacje: